Tennistoernooi Jeugdhonk.

Op 18 mei 2014 zal er weer een tennistoernooi worden georganiseerd voor jeugd vanaf 12 jaar en voor de vrijwilligers van de Oanrin.

Opgave op het aanmeldingsformulier in de Oanrin of op mail liviusmeinsma@knid.nl

Gebiedsgerichte ondersteuning

De Wmo staat voor ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ en zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Heeft u moeite om mee te doen in de samenleving of loopt u thuis tegen problemen aan? Zijn er bovendien geen mensen in uw omgeving waar u een beroep op kunt doen? Dan kunt u terecht bij de ‘Meitinker’ in uw dorp of wijk.
Lees verder »

Agenda ledenvergadering begrafenisvereniging ‘Helpt Elkander’

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van de begrafenisvereniging ‘Helpt Elkander’ op maandag 24 maart 2014 om 19.45 in “De Schakel”te Metslawier.

Lees verder »

Activiteiten komende tijd Cafe Veldzicht Metslawier

1 maart 2014: Muziekavond met “Vette Jus en Pander” aanvang 21.00 uur entree € 7.50

22 maart 2014: kinderbingo, vanaf 16.00 uur

9 april 2014: paas bloemschikken, aanvang 20.00 uur. Voorbeelden en opgavenformulier liggen vanaf 5 maart in de zijkamer van het Café. Opgeven dot/met 29 maart 2014.

14 apri 2014l: Jaarvergadering Dorpsbelang, aanvang 19.30 uur

26 april 2014: Koningsdag, activiteiten vanaf 15.00 uur, nadere info volgt.

17 mei 2014: voorstelling KRIMP, zie t.z.t. de site voor aanvang/entree en bestelling kaarten ( op is op).

Dorpsklaverjassen 2e vrijdag
Maatklaverjassen laatste vrijdag v.d. maand
Bingo 3e vrijdag van de maand

TiGaModa organiseert 28 + 29 Maart een 2 Daagse kledingbeurs

TiGaModa organiseert 28 + 29 Maart een 2 daagse kledingbeurs. Dit jaar een nieuw concept op een nieuwe (vaste) locatie.

  • Vrijdagavond 28 maart: tafelverkoop voor Dames/Heren en of Kinderkleding (dus alles voor het hele gezin!)
  • Zaterdag 29 maart: inbreng, specifiek voor kinderkleding & speelgoed

Locatie: Showroom, Loods GWT DE OERSLACH 2 METSLAWIER

Meer info of aanmelden? Mail naar tigamoda@gmail.com en/of kijk op www.facebook.com/tigamoda

Nieuwsbrief gemeente Dongeradeel terugblik jaarwisseling

Klik hier voor de Nieuwsbrief Terugblik Jaarwisseling 2013-2014

Ook in ons dorp zijn verschillende vernielingen aan aangericht, o.a. bestrating, verkeersborden e.d. Wij gaan er van uit dat de daders zo eerlijk zijn om zich te melden. Dit kan bij Hette Meinema, Stationswei 9

Nieuwsbrief Leefbaarheid en wonen februari 2013

Klik hier voor de nieuwsbrief Leefbaarheid en wonen januari 2014

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten