«

»

Zonnepanelen

Beste inwoners.

Dorpsbelang heeft via de website en Metslawier Aktief geprobeerd te polsen of er bij de inwoners van Metslawier ook behoefte bestond om gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen en te plaatsen.
Op genoemde oproep heeft Dorpsbelang slechts een viertal reacties mogen ontvangen. Mogelijk heeft onbekendheid met deze materie hierbij een rol gespeeld. Door de vele aanbieders van zonnepanelen zie je door de bomen het bos niet meer.
Genoemde oproep aan de bewoners van Metslawier heeft wel tot gevolg gehad dat ASN-installaties uit Dokkum zich heeft gemeld bij Dorpsbelang.

Voor meer informatie kunnen we (ASN-installaties) samen met dorpsbelang een thema avond organiseren. Tijdens deze avond leggen wij dan uit wat de voordelen zijn voor collectieve inkoop.
Tevens laten we zien wat zonnepanelen doen als investering, besparing, subsidie etc. etc.
Bij collectieve inkoop via dorpsbelang kunnen we eventueel, na korting voor de klanten, ook nog een donatie in de kas van dorpsbelang doen.

Dorpsbelang zou van de inwoners willen weten of er ook behoefte bestaat aan voorlichting en informatie over zonnepanelen door ASN-installaties.

Meldt u dan aan bij de voorzitter van Dorpsbelang.
Hette Meinema. Telefoon: 294161 E-mail adres: hettemeinema@home.nl