«

»

Contributie Dorpsbelang

Misschien hebt u wel gedacht wanneer wordt de jaarlijkse contributie van Dorpsbelang van mijn
Bankrekening afgeschreven???
Helaas werkt het incassoprogramma van onze penningmeester niet (meer), dus moet er een nieuwe geïnstalleerd worden en moeten alle leden opnieuw handmatig worden ingevoerd. Dit kost nog al wat tijd en moeite.
Dus reserveer het jaarlijkse bedrag, maar misschien is het toch nog afgeschreven voordat u dit bericht leest.

Zoals u gewend bent bezorgen wij als bestuur van Dorpsbelang bij ieder adres in Metslawier/Reidsdwal het welbekende gele boekje, de MA. Toch zijn er nog steeds dorpsgenoten die geen lid zijn van dorpsbelang en wel o.a. dit boekje vier keer per jaar ontvangen.

Bent u dus nog geen lid, geef u zich alsnog op middels het aanmeldingsformulier (afgedrukt de MA) in en bezorg dit bij onze penningmeester Sietse Verbeek of een van de bestuursleden!!

Bestuur Dorpsbelang.