«

»

Bazaar in de Skûle Metslawier.

Afgelopen vrijdagavond vond voor de zevende keer de traditionele bazaar plaats in zorgcentra de Skûle.
Ook dit jaar was de organisatie van de bazaar in handen van stichting iepenloftspul mitselwier. Dit jaar voor de zevende keer.
Alle baten van deze avond gingen naar de stichting. Stichting iepenloftspul mitselwier organiseert dit jaar op 13,14,20 en 21 september het openluchtspel “De Smokkelaars van de Skâns”.
Een groot aantal inwoners en bewoners van de Skûle kwamen af op de uitnodiging van het stichtingsbestuur. Met de diverse spelletjes, zoals sjoelen,biljart, blikje gooien, etc kon men een prijs winnen. Veel van de aanwezige dorpsbewoners zouden later op de avond met een prijs huiswaarts keren.
Omstreeks 21.00 uur was het tijd voor de trekking van de prijzen door middel van een loting .
Als ‘Kersverse’ inwoner van Metslawier was Dominee Adema uitgenodigd om de loting te verrichten. Rond de klok van 21.30 uur keerde een ieder huiswaarts. Al met al een geslaagde avond.
De eerste prijs, de stofzuiger, ging naar fam Johannes de Vries ( it Skûtsje) de tweede prijs, de ‘grientesnijder’ naar de fam Ids de Beer ( Tûnstrrjitte) en de derde prijs, de cupcakemachine, viel op het lot van Rutger Popkema

Bestuur Stichting Iepenloftspul Mitselwier