Maand archief: March 2013

Fit-Wandeltesten

In het kader van de Nationale Sport Week worden er Fit-Wandeltesten in Burgum, Feanwâlden, Dokkum en Surhuisterveen georganiseerd.

Hoe fit bent u? Bent u ook benieuwd naar uw conditie? Wilt u weten hoeveel u aankunt, zodat u niet te hard van stapel loopt? Doe dan de wandeltest en krijg een op maat gesneden advies. Een gezondheidscheck en een voedingsadvies zijn ook mogelijk. Geheel vrijblijvend en onder professionele begeleiding van verpleegkundigen en een arts.
Lees verder »

Metslawier Aktief nummer 1 april 2013

Klik hier voor de MA april 2013

Jaarvergadering Dorpsbelang Metslawier

Noteer alvast in uw agenda en op de kalender dat de jaarvergadering van Dorpsbelang
is vastgesteld op

15 april 2013 in Café Veldzicht aanvang 19.30 uur.

Voor de pauze zullen de gebruikelijke agendapunten worden afgewerkt, na de pauze zal de
Commissie DOM ( Dorps Ontwikkeling Maatschappij) nadere informatie geven over de stand van zaken.
De notulen voor deze jaarvergadering zullen bij u worden bezorgd.

klik hier voor de agenda jaarvergadering 2012

Bestuur Dorpsbelang.

Dodenherdenking Metslawier.

Door de Chr. Basisschool de Rank en Gemeente Dongeradeel zullen op 25 april 2013 om 19.30 uur kransen worden gelegd bij het herdenkingsmonument aan de B. Bekkerstrjitte.

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Dorpsbelang.

Jeugdhonk Morra-Lioessens maakt kans op landelijke trofee ‘Kern met Pit’

Om ervoor te zorgen dat Morra-Lioessens de landelijke trofee wint, moeten ze zoveel mogelijk stemmen krijgen. Stemmen kan op www.kernmetpit.nl. Stemmen kan tot en met 31 maart en zo vaak je wilt, dus laten we er met z’n allen voor zorgen dat ze kans maken op die hoofdprijs! Lees verder »

Nieuwe poster Iepenloftspul Mitselwier

Klik op de poster voor een vergroting.

Bazaar in de Skûle Metslawier.

Afgelopen vrijdagavond vond voor de zevende keer de traditionele bazaar plaats in zorgcentra de Skûle.
Ook dit jaar was de organisatie van de bazaar in handen van stichting iepenloftspul mitselwier. Dit jaar voor de zevende keer.
Alle baten van deze avond gingen naar de stichting. Stichting iepenloftspul mitselwier organiseert dit jaar op 13,14,20 en 21 september het openluchtspel “De Smokkelaars van de Skâns”.
Een groot aantal inwoners en bewoners van de Skûle kwamen af op de uitnodiging van het stichtingsbestuur. Met de diverse spelletjes, zoals sjoelen,biljart, blikje gooien, etc kon men een prijs winnen. Veel van de aanwezige dorpsbewoners zouden later op de avond met een prijs huiswaarts keren.
Omstreeks 21.00 uur was het tijd voor de trekking van de prijzen door middel van een loting .
Als ‘Kersverse’ inwoner van Metslawier was Dominee Adema uitgenodigd om de loting te verrichten. Rond de klok van 21.30 uur keerde een ieder huiswaarts. Al met al een geslaagde avond.
De eerste prijs, de stofzuiger, ging naar fam Johannes de Vries ( it Skûtsje) de tweede prijs, de ‘grientesnijder’ naar de fam Ids de Beer ( Tûnstrrjitte) en de derde prijs, de cupcakemachine, viel op het lot van Rutger Popkema

Bestuur Stichting Iepenloftspul Mitselwier

Oudere berichten «