Maand archief: January 2013

Anneke’s lifestylestudio

Anneke’slifestylestudio kan op vrijdagochtend ipv dinsdagochtend naar Metslawier komen om les te geven. Wat we kunnen doen hangt af van wat u wilt en wat u als groep aankunt maar het zal in ieder geval bewegen op muziek zijn waardoor je je conditie traint en we zullen spiergerichte oefeningen( buik/ rug/ benen etc) gaan doen. Verder kent een les een warming up en op het eind een cooling down.

Mijn voorstel is om de les te starten om 9.15 uur tot 10.15uur. De kosten zijn 19 euro per maand en voor de inschrijving bent u eenmalig 10 euro kwijt.

Start vrijdagochtend 1 februari t/m 19 april 2013.

Hebt u vragen, mail me gerust a.kroodsma@hotmail.com of bel 06- 10584365.

Of we kunnen starten hangt nu nog af van uw aanmelding!

Met vriendelijke groet,
Anneke Kroodsma

S.W. Het Bolwerk zoekt vrijwilliger(s)

Stichting Welzijn Het Bolwerk is dringend op zoek naar vrijwilligers.
Het gaat om de volgende functies:

Stand By Fryslan, regio Noord Oost Lees verder »

Anneke’slifestylestudio

Hallo inwoners van Metslawier en omstreken,

Anneke’slifestylestudio kan op dinsdagochtend naar Metslawier komen om les te geven.
Wat we kunnen doen hangt af van wat u wilt en wat u als groep aankunt maar het zal
in ieder geval bewegen op muziek zijn waardoor je je conditie traint en we zullen
spiergerichte oefeningen( buik/ rug/ benen etc) gaan doen. Verder kent een les een
warming up en op het eind een cooling down.

Mijn voorstel is om de les te starten om 9.15uur tot 10.15uur.
De kosten zijn 19 euro per maand en voor de inschrijving bent u eenmalig 10 euro kwijt.
Tot hoelang we les kunnen nemen in uw sporthal is mij nu nog niet bekend.

Hebt u vragen, mail me gerust a.kroodsma@hotmail.com of bel 06- 10584365.
Of we kunnen starten hangt nu nog af van uw aanmelding!

Met vriendelijke groet,
Anneke Kroodsma

Ps: of kijk op de site Anneke’slifestylestudio

Nieuws van de groencommissie

Beste BOSBROEDERS,

De tijd glijdt als een schaduw heen. Nog maar pas geleden, laat in het vorige jaar, zijn we bezig geweest met ons bos en nu staat er al weer een nieuwe doe-dag te wenken.
Allereerst alsnog de beste wensen voor 2013.
Wat ons boven het hoofd hangt, willen (hoeven) we niet te weten. Wat ons te doen staat in ons Bosbroederschap weten we wel exact: “Werken aan de verfraaiing en het onderhoud van onze dorpsbossen, voor nu, maar vooral voor de toekomst”.
Veel van onze dorpsgenoten vinden dat de groencommissie, en in haar zog de Bosbroeders, te rigoureus bezig is. In hun beleving wordt er te veel weggezaagd of anders gezegd onze bossen worden te kaal nadat de Bosbroeders er geweest zijn.
Het lijkt een dooddoener om te zeggen dat de tijd het zal leren. Lees verder »

Info avond openluchtspel “Smokkelers fan de Skâns”

Op donderdag 10 januari om 20.00 uur zal in de grote zaal van de Skûle een informatieavond worden gehouden over het openluchtspel “De Smokkelaars van de Skâns”, welke zal worden opgevoerd op 13,14,20 en 21 september 2013. Aan dit openluchtspel zijn naar schatting zo`n 60 spelers en figuranten nodig en niet te vergeten alle vrijwilligers die meehelpen aan decorbouw,opbouw ‘manegetheater’,catering etc!
Iedereen – spelers,figuranten,vrijwilligers en wie ook maar – die mee wil helpen aan dit spektakel is van harte welkom op deze infoavond. Het programma staat in het teken van de organisatie van het openluchtspel.
O.a vrijwilligers,decor,script,oefenavonden,muziek,kleding etc.komen uitgebreid aan bod.

Groet
Bestuur stichting iepenloftspul Mitselwier

Oudjaar 2012

Ook in Metslawier waren er activiteiten om de jeugd gelegenheid te geven, zonder extra overlast voor al te veel omwonenden, uiting te geven aan het historisch gegroeide gevoel om met carbid, water en vuur, het slechte van het afgelopen jaar uit te bannen en voor het komende jaar de “evils” een halt toe te roepen.
Of ze daarin geslaagd zijn moet worden afgewacht. Immers alleen op klaarlichte dag brachten ze met hun, middelen hiervoor genoemd, via melkbussen èn een heus stalen–kanon zonder (bal)kogels de vijand schrik aan. Het kan worden betwijfeld of dat voldoende is geweest.
Wat wel vast staat is dat dit initiatief, op de rand van het voormalig sportveld, bijna buiten de bebouwde kom, in elk geval heeft kunnen bijdragen tot het afreageren van frustraties van de jeugd (mocht ze die al hebben gehad).
Veel ouderen hebben met opluchting, maar vooral ook met veel plezier kunnen zien en horen hoe ONZE JEUGD, ongeorganiseerd, er met elkaar een georganiseerde show van maakte.
Met Douw Wytse en zijn medewerkers Wieke en Ruben aan de knoppen, werd er naast voldoende aandacht voor de inwendige mens, ook rekening gehouden met de midwinter. Met rood-witte linten werd voor de hete kachels binnen de beschutte ruimte trouwens terecht een attentie afgegeven.
Kortom een initiatief dat voor herhaling vatbaar is.

Foto’s oudjaarsdag 2012