Maand archief: December 2012

Afspraken jaarwisseling 2012/2013

Dongeradeel investeert de laatste jaren veel in overleg met dorpsbelangen en de jeugd om de viering van oud en nieuw in goede banen te leiden. Er worden afspraken gemaakt over de vreugdevuren, de feesten en de plek en het tijdstip van carbidschieten. In dit kader is er ook overleg geweest in ons dorp.

Hierbij zijn de volgende afspraken gemaakt:
• Er mag geen vreugde vuur meer op de kruising worden ontstoken. Dit in verband met de veiligheid en de overlast die dit vuur met zich meebrengt.
• Het carbidschieten wordt nog oogluikend toegestaan mits er met ballen word geschoten en geen gevaar voor burgers, verkeer en omgeving ontstaat.

Evenals vorig jaar is ook dit jaar café “Veldzicht” weer open , de deuren zijn geopend vanaf 0.15 uur en jong en oud zijn van harte welkom. Onder het genot van drankje en muziek wordt het weer een knallend feest.

Namens dorpsbelang fijne kerstdagen, een prettige jaarwisseling en een voorspoedig 2013.

Metslawier Aktief nummer 4 december 2012

Klik hier voor M A december 2012

Nieuwsbrief met informatie over de jaarwisseling 2012 – 2013.

Net als vorig jaar is er overleg geweest over de jaarwisseling met een aantal dorpsbelangen, afgevaardigden van de gemeente, brandweer, politie en de jeugd. Een aantal van de besproken punten willen we in deze nieuwsbrief graag onder de aandacht brengen.

Nieuwsbrief jaarwisseling 2012 2013

Kennisgeving ontwerp-bestemmingsplan ‘Bûtengebiet Dongeradeel’ en planMER

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel maken bekend dat met ingang van 29 november 2012 tot en met 9 januari 2013 (6 weken) voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis (balie Bouwzaken), aan de Koningstraat 13 te Dokkum, het ontwerp bestemmingsplan “Bûtengebiet Dongeradeel” en planMER.

Het bestemmingsplan “Bûtengebiet Dongeradeel” is raadpleegbaar via:
-Ruimtelijkeplannen.nl

Het bestemmingsplan “Bûtengebiet Dongeradeel” en planMER zijn raadpleegbaar via:
-Website Gemeente Dongerdeel

Gedurende de vermelde periode van zes weken kan een ieder ten aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel en planMER schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Dongeradeel, Postbus 1, 9100 AA Dokkum. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer (0519) 298743.

Gastgezinnen gezocht

Mijn naam is Antsje Schoenmakers, één van de vrijwilligers van de internationale non-profit uitwisselingsorganisatie AFS. Eind februari 2013 komen er in totaal 14 buitenlandse scholieren vanuit het zuidelijk halfrond, Latijns-Amerika, Zuid-Afrika en Australië, naar Nederland, om hier hun uitwisselingsjaar door te brengen. Ze blijven tot begin januari 2014. Voor een aantal van deze scholieren is AFS Fryslân op zoek naar gastgezinnen in heel Friesland. Er is altijd een vrijwilliger van AFS Fryslân bereid om, indien gewenst, een interview te geven. Uiteraard wil ik u graag meer informatie te verschaffen, neem in dat geval gerust contact met mij op.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

Met vriendelijke groet,

Antsje Schoenmakers
0512-841750
06-24342336
www.afs.nl Lees verder »