Maand archief: November 2012

Nieuwe inwoner Metslawier

Jongste inwoonster Yfke

Communicatie gladheidbestrijding 2012

Klik hier voor het document Communicatie gladheidbestrijding 2012

Nieuwsbrief Doarpswurk

Klik hier voor Nieuwsbrief Doarpswurk oktober 2012

Nieuws van de bosbroeders

Goede voornemens waren er voldoende aan het eind van seizoen 2011/2012.
Ik zou jullie berichten als er iets was, foto’s toesturen en weet ik wat nog meer. Niets van gekomen. Dat was eind februari 2012 en nu is het begin november 2012. Dus zes maanden verder en staan we nu voor een, voor ons, nieuw bos – doe seizoen.

Wij hebben vier doedagen gepland. Als het zo genaaid wordt als het geknipt is zijn voor ons als bosbroeders de volgende dagen gereserveerd in de Metslawierster Bossen. In 2012 is die 24 november en 22 december en in 2013 op 12 januari en 26 januari. Wij verzoeken u deze dagen alvast te reserveren. Lees verder »

Dongeradeel en Thús Wonen sluiten woonakkoord

Het college van de gemeente Dongeradeel en woningcorporatie Thús Wonen hebben een woonakkoord gesloten. In dit akkoord zijn voor de toekomst heldere afspraken gemaakt over de uitvoering van het woonbeleid. Lees verder »