Maand archief: October 2012

Dorpsverkenning – Terugblik & aanbevelingen.

klik hier voor Dorpsverkenningen – Terugblik & aanbevelingen.

Dag van de Mantelzorg 2012

Op zaterdag 10 november vindt de 15e Dag van de Mantelzorg plaats. Mantelzorg NOF wil alle mantelzorgers uit Dantumadiel, Dongeradeel en Ameland uitnodigen voor een gezellige en
ontspannen dag in

Het Bolwerk

in Dokkum
van 10.30 – 17.00 uur
(inloop vanaf 10.00 uur)

Voor wie: alle mantelzorgers uit Dantumadiel, Dongeradeel en Ameland.

Toegang: gratis Lees verder »

Wedstrijd Kern met Pit

Voorwaarden deelname Kern met Pit

Deelname aan Kern met Pit kan alleen in groepsverband. Bijvoorbeeld mensen die in één buurt, wijk of dorp wonen of die op een andere manier een samenhangende groep vormen, zoals ouders van kinderen van een school, leden van een sportvereniging et cetera;
De groep mag niet te klein zijn, er moet een zekerheid zijn dat het initiatief draagvlak heeft in de eigen omgeving;
Het aangemelde project dient nadrukkelijk gericht te zijn op de verbetering van de plaatselijke (woon)omgeving;
De deelnemers voeren zelf hun projecten uit, al dan niet met ondersteuning van derden. Een goed overleg met de (plaatselijke) overheid is daarbij van essentieel belang; Lees verder »

Nieuwsbrief actualiteiten ruimte en economie oktober 2012

klik hier voor de nieuwsbrief oktober

Aanbiedregels rondom de afvalinzameling

Hierbij een artikel van de gemente Dongeradeel waarin zij nogmaals aangeven wat de aanbiedregels zijn rondom de afvalinzameling.
Klik hier voor de aanbiedingssregels rondom afvalinzameling

Verslag groencommissie snoeiseizoen 2012-2013.

Verslag groencommissie snoeiseizoen 2012-2013.

Afgelopen seizoen is er door veel vrijwilligers weer hard gewerkt in onze bossen.
Een grote groep Bosbroeders heeft, onder leiding van Reinders, Streekstra en de Beer weer
het nodige hout verzamelt en takken keurig op rillen gelegd.
Het afgelopen seizoen is voornamelijk gewerkt in het Dwarsbosk.

Aan hout is afgeleverd aan de Bosbroeders 138m3 en aan anderen 90m3 totaal 228m2.
Aan mensuren is op de 5 doedagen 406 gewerkt.

Geplande doedagen voor het komende seizoen 2012-2013:
2012: 24 november en 8 december
2013: 19 januari en 16 februari
Misschien dat er nog een 5e doedag gepland gaat worden, deze is afhankelijk van de hoeveelheid hout.

Uiteraard zijn deze dagen onder voorbehoud, er is nog geen definitief bericht ontvangen van Staatsbos- en Landschapsbeheer. Zodra dagen vaststaan, krijgen de vrijwilligers hiervoor een uitnodiging.

Wilt u als nieuwe vrijwilliger meedoen dan kunt u zich melden bij R.K.Reinders Roptawei, u bent van harte welkom!