Maand archief: September 2012

Nieuwsbrief van Stichting Welzijn Het Bolwerk

Eindelijk is het zo ver, de nieuwsbrief het bolwerk septokt 2012 is gereed. In de nieuwsbrief staan alle losse activiteiten van Het Bolwerk vermeld. Er is een aparte folder voor de vaste activiteiten van het Bolwerk. Deze is binnenkort klaar .
Omdat het de eerste versie is van de Nieuwsbrief zouden we graag willen weten wat u van deze opzet vindt. De Nieuwsbrief komt 1x per 2 maand uit.
Daarnaast is het mogelijk dat u zich kunt opgeven om automatisch deze Nieuwsbrief te willen ontvangen, zou u dat willen dan horen we het graag.

Klik hier voor de nieuwsbrief het bolwerk septokt 2012

Zijn er nog vragen dan hoor wij het graag.
Met vriendelijke groet,

Stichting welzijn het Bolwerk

Wensen en behoeften van kwetsbare mensen in kaart brengen.

Geachte dorpsbewoner,

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het welbevinden en participatie van burgers binnen hun gemeentegrenzen.
Kwetsbare mensen, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen met psychosociale of psychiatrische problemen en ouderen zijn in toenemende mate aangewezen op de gemeentelijke voorzieningen. Ook veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zijn hierop van invloed.
Dit betekent dat de rol , taken en verantwoordelijkheden van de gemeente worden verzwaard.
Om hier goed op in te kunnen spelen bestaat er bij de gemeente Dongeradeel en Dantumadiel behoefte aan meer inzicht in de leefsituatie, wensen en behoeften van kwetsbare groepen. Lees verder »

Metslawier Aktief nummer 3 september 2012

Klik hier voor de M A september 2012

Iepenloftspul Mitselwier speelt Smokkelaars

Het iepenloftspul van Metslawier speelt volgend jaar De Smokkelaars van de Schans.
De voorstellingen zijn op 13,14,20 en 21 september 2013.
Het iepenloftspul De smokkelaars van de Schans is gebaseerd op het gelijknamige boek van Sibe van Aangium, de schuilnaam waaronder dominee Hendrik Steen (1895-1953) schreef. Het boek is herschreven door Simy Sevenster uit Minnerstga. Binne Reitsma zal het regisseren, met behulp van Martha de Jong beiden uit Blija.
Spelers en figuranten kunnen zich nu al opgeven voor de audities. De organisatie zoekt ook mensen die goed met paarden kunnen omgaan. Opgeven voor de auditie kan tot eind oktober via de website www.iepenloftspulmitselwier.nl of via een mail aan denjjongeling@knid.nl.

Droomhuwelijk winnen

Pieter Slager heeft er voor gezorgd dat we in race zijn om een DROOMHUWELIJK te winnen bij Skyradio op 12-12-12!
Om zoveel mogelijk stemmen te vergaren moeten er zoveel mogelijk sms’jes binnenkomen op 4422!.
Het bericht is : sky 2735
Help ons onze droom te verwezelijken en stem! dit kan t/m/ 30 sept.! ( zie ook skyradio.nl)
Alvast bedankt,
Margriet Moltmaker

Nieuwbouw tennissers Metslawier

Bericht uit de LC van 20-9-’12

De tennisvereniging in Metslawier krijgt een nieuw gebouw. Het pand kost €375.000, waarvan de gemeente Dongeradeel €150.000 betaalt.
De nieuwe accommodatie komt op de plek van de huidige gymzaal. Dit gebouw wordt gesloopt, alleen de kleedkamers blijven intact.
Volgens het college is de sloop van het pand de beste optie en levert de gemeente jaarlijks een besparing van €25.000. De scholen en clubs die nog gebruik maken van de zaal, moeten ergens anders naar toe. Zo maken de basisscholen van Metslawier en Niawier per week 6,5 uur gebruik van de zaal.
Het college stelt voor dat de leerlingen in het dorpshuis in Oosternijkerk of in de gymzalen in Ternaard en Anjum gymlessen krijgen. Voor vervoer van de leerlingen naar de locaties zal de gemeente jaarlijks €2.500 kwijt zijn. En indien het dorpshuis in Oosternijkerk wordt gebruikt €4.000 per jaar.
Voor de gymnastiekvereniging van Metslawier, de volleybalclub en een sportploeg uit Peasens Modddergat is nog geen alternatief aangedragen.

Klaverjassen 2012 / 2013

Het klaverjasseizoen begint weer op 12 oktober a.s.

Het is de bedoeling dat deze avonden worden gehouden in
Café Veldzicht iedere 2e vrijdag van de maand aanvang 19.30 uur.

Er wordt gespeeld in eerste plaats om de eer en daarna om vleesprijzen.
De inleg voor het klaverjassen bedraagt € 3.50

Lijstje met de data:

2011 2012
12 oktober 11 januari
9 november 8 februari
14 december 8 maart

Dorpsbelang Metslawier

Oudere berichten «