Maand archief: January 2012

Nieuwe kansen voor behoud en versterking van de leefbaarheid in Metslawier en omstreken.

Beste mensen,

we nodigen jullie uit om met ons mee te denken over het behoud van ons mooie karakteristieke dorp Metslawier. Wij krijgen namelijk de kans om de leefbaarheid in ons dorp te versterken.

Hierover willen wij jullie informeren, maar vooral horen we graag welke kansen en ideeën jullie zien voor ons dorp. Tijdens de bijeenkomst krijgt iedereen ruim de kans om hierover te praten.

We hopen dat zoveel mogelijk mensen uit ons dorp willen meedoen: jong, oud, man, vrouw. Met name onze jongeren willen we speciaal uitnodigen. Het zou mooi zijn als jullie met een grote groep aanwezig willen zijn en meepraten over de toekomst van ons dorp.

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 13 februari 2012 om 19.30 uur in café Veldzicht

Namens Dorpsbelang Metslawier,
Hette Meinema, voorzitter

Agenda

Voor meer informatie klik hier .

Gezellige avond actie comité Roemenië

Vanuit Roemenië hebben we veel foto’s ontvangen van het laatste transport en graag willen we deze laten zien en meer vertellen over de plaatsen, mensen die we ondersteunen.
Hiervoor organiseren we een gezellige avond voor alle vrijwilligers en belangstellenden.
U bent welkom op 19 januari om 19:30 uur in de Skule.