Sportstichting Metslawier e.o.

De Sportstichting Metslawier organiseerd op vrijdag 20 juni 2014 de
58 ste Oostdongeradeel wandeltocht
afstanden 5,10 en 15 km
start vanaf 17.30 uur

Naar de website van Sportstichting Metslawier