Huisarts

H.M.A Wijmenga
apotheekhoudende huisarts

B.Bekkerstrjitte 19
9123 JH Metslawier
telefoon 0519-241270
telefoon 0519-241119 (spoed)

Spreekuur volgens afspraak

Avond-,nacht-en weekenddiensten
Dokterswacht Friesland,
telefoon 0900 – 1127112

Voor het maken van afspraken en overige vragen
bellen tussen 8.00 en 10.00 uur.

Voor het aanvragen van visites:
bellen tussen 8.00 en 11.00 uur.