Braderiecommissie

Braderie 2012

De Braderie commissie heeft de zaken betreffende de jaarlijkse braderie te Metslawier weer rond. Op woensdag 29 augustus 2012 vanaf ’s-middags 14.00 uur is het weer zover. De Skûlestrjitte en de Stationswei staan dan weer helemaal vol met kraampjes met allerlei handelswaar. Ook kan men er weer terecht voor heerlijke oliebollen, kip aan het spit, frites en snacks etc.
Voor dit jaar hopen we dat de weergoden ons beter gezind zullen zijn dan vorig jaar.
Al met al weer een gezellig gebeuren en hopelijk veel mensen uit Metslawier en wijde omgeving. Ook voor de nog aanwezige toeristen is het volop genieten. Tot ziens op woensdag 29 augustus 2012.

Mede namens de commissieleden:
Sjoerd Postma
Albert Herbig
Jan Kuik
André van Kampen

Braderie 2011

Volgend jaar, 2011, is voor de Metslawierder Braderie een jubileum jaar: de vijftiende maal.

Naast de gewone stands met handelswaar en wederom een paar oude Friese ambachten heeft de braderiecommissie besloten een aantal kramen ter beschikking te stellen voor dorpsgenoten die zich willen presenteren/laten zien met hun privé-verzamelingen. Als braderiecommissie willen we hen gaarne eens in het zonnetje zetten. De verzamelingen kunnen variëren van een verzameling van oude stripboeken, eierdopjes etc. tot poppen, ansichtkaarten etc. etc.
De bedoeling is dat de betrokken verzamelaars/verzameling een overdekte kraam krijgen (of een deel er van, afhankelijk van soort/omvang) om hun verzameling daarop te “showen” en er uitleg over te geven o.i.d..
NIET om te verkopen, alleen presenteren, laten zien hoe men o.a. de vrije tijd vult en anderen te enthousiasmeren voor verzamelen
Opgave met vermelding van onderwerp en benodigde ruimte bij André van Kampen
(e-mail: cavankampen@home.nl of telefoon 241914)
De redactiecommissie stelt maximaal 5 kramen ter beschikking.
Komen er te veel aanmeldingen dan moet er geloot worden.

De Braderie is op woensdag 24 augustus 2011.

We ziende opgaven met belangstelling tegemoet.

Mede namens de commissieleden:
Sjoerd Postma
Albert Herbig
Jan Kuik
André van Kampen