Stratenvolleybaltoernoi + een sfeervolle barbecue

Zaterdagmiddag 28 juni 2014 organiseren wij een stratenvolleybaltoernooi met een sfeervolle barbecue voor het hele dorp op het sportterrein. Ook niet volleyballers zijn van harte welkom. Vanaf 17.00 uur is de barbecue aanwezig!!

Het volleyballen vindt plaats op één middag/avond. Vanaf 16.00 uur beginnen we met het stratentoernooi. Iedereen vanaf 13 jaar mag mee doen met het volleyballen. In elk team minimaal 2 dames. Waar wenselijk wordt een combinatieteam gevormd. Iedereen doet dus mee!!

Lever opgave strookje (klik hier voor opgave strookje) in bij het contactpersoon van je buurtvereniging. Wanneer je straat niet een volledig team kan leveren, worden deze personen door ons ingedeeld.

De kosten zijn € 2,50 p.p. (Inleg bij opgave te voldoen). Teams inleveren vóór zaterdag 14 juni 2014 bij Catharina Meirink, Roptawei 11c.

Sportieve groeten van
Fokke Visser, Jan Visser, Alie Visser, Sieger Boonstra,
Vera Nutma en Catharina Meirink.

Unieke theaterproductie ‘Krimp’ komt naar Metslawier!

Café Veldzicht in Metslawier is zaterdag 17 mei om 20:00 uur het decor voor de Friestalige theaterproductie ‘Krimp’ door Achmea Culpa.

Na bijna 400 voorstellingen van de succesvolle kroegtheaterproducties ‘Katarsis’ en ‘Kredo’ is er nu de nieuwe voorstelling ‘Krimp’ van theaterstichting Achmea Culpa. Het door Gerrit Breteler geschreven toneelstuk gaat over de oorzaak en gevolgen van de krimp op het platteland. De cabaretier Jan Jaap van der Wal maakt met deze productie zijn toneelregiedebuut.

Timing, humor en tragiek, muziek en schilderkunst zijn de ingrediënten waarmee de pittige boodschap smakelijk gebracht wordt. Een team van enthousiaste technici en kleedsters staan de acteurs bij om voortdurend in recordtempo van rol te kunnen wisselen. De bekende grimeur Arjen van der Grijn heeft met prachtige pruiken de ‘finishing touch’ geleverd. Opnieuw worden alle rollen uitsluitend gespeeld door de twee acteurs Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma.

Wilt u dit meemaken, reserveer dan van te voren uw kaarten à € 19,00 via tel. 0519-241705 of 0519-241997. Voor meer informatie kunt u kijken op www.cafeveldzicht.nl

Glasvezel in Friesland

Hoogwaardig breedband op het Friese platteland: samen maken we het mogelijk! De Provinsje Fryslân en coöperatieve vereniging Fryslân Ring nodigen u van harte uit om uw stem te laten horen middels een peiling van de behoefte onder burgers, bedrijven en andere belanghebbenden in het buitengebied. Meld u aan voor de behoefte inventarisatie

U doet dit eenvoudig door uw gegevens achter te laten via het inventarisatieformulier. Dit verplicht u verder tot niets. Op dit moment is het belangrijkste doel om provinciebreed in kaart te brengen waar de behoefte aan snel en betrouwbaar internet leeft. Door u tevens aan te melden voor de nieuwsbrief, blijft u op de hoogte van de vervolgstappen.

Hebt u familie, vrienden of buren die ook graag (glasvezel)breedband willen? Deel dit initiatief dan via e-mail, Facebook, Twitter of een van de andere opties hieronder.

Gebiedsgerichte ondersteuning

De Wmo staat voor ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ en zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Heeft u moeite om mee te doen in de samenleving of loopt u thuis tegen problemen aan? Zijn er bovendien geen mensen in uw omgeving waar u een beroep op kunt doen? Dan kunt u terecht bij de ‘Meitinker’ in uw dorp of wijk.

Graag willen we u uitnodigen voor de voorlichtingsbijeenkomst van 7 mei om 19:00 uur in het verzorgingshuis ‘de Skûle’ te Metslawier. Op deze avond , die ongeveer 1 uur duurt, geven Marijke Paulusma ( Meitinker) en Reina Hes ( Mienskipswurker) voorlichting over hoe er gewerkt wordt vanuit de gebiedsgerichte teams WMO en wat deze verandering voor u als organisatie en inwoners betekent.

Met vriendelijke groet,

Marijke Paulusma
Reina Hes
Gebiedsgericht team
Tel 0519-292223/0649238814

Viering Koningsdag Metslawier.

Vanaf 9.00 uur was het weer druk en gezellig bij het jeugdhonk De Oanrin waar, zoals gebruikelijk, de koffie en gebak klaar stonden. De bloemen/plantenverkoop was weer een succes, voor de jonger jeugd was er een klein springkussen, de ouder jeugd kon zich vermaken op een groter exemplaar.
Om ongeveer 13.00 uur was er weer het inmiddels traditionele “halve kip” menu, waarvoor zich velen hadden opgegeven, ook dit jaar gingen de broodjes gezond er goed in.

Om 15.00 uur verzamelden zich een 50- tal deelnemers bij Café Veldzicht om mee te doen aan het Elf Steden Spel. De route ging door het dorp en de bospaden, onderweg moesten opdrachten worden uitgevoerd en vragen beantwoord. Jong en oud hebben hieraan meegedaan, de prijsuitreiking was om ongeveer 18.00 uur. De groep 6, bestaande uit Siemen, Sippie,Marion, Akke Greetje en Seerp hadden de opdrachten/vragen goed ingevuld/uitgevoerd en behaalden de 1e prijs.
Na deze uitreiking was het nog een gezellige nazit in het Café. Dank aan alle vrijwilligers om de activiteiten weer mogelijk te maken.

koningsdag 14 foto 1

koningsdag 14 foto 2

Ropta Boys 50 jaar

Op woensdag 16 september 2015 bestaat Voetbalvereniging Ropta Boys 50 jaar.
Dat duurt nog een tijdje, maar er is al een jubileum- commissie actief om de festiviteiten rond dit jubileum te organiseren.
Maar hierbij hebben wij ook HULP nodig!
Wij zijn op dit moment vooral op zoek naar contactgegevens van oud-leden. Dus ken jij iemand die lid geweest is van Ropta Boys of ben jij zelf oud-lid, geef dit dan door op het mailadres roptaboys50jaar@outlook.com
Wij ontvangen graag naam, adres, telefoonnummer en mailadres van de betreffende persoon om deze op de hoogte te houden van de festiviteiten.
ALVAST DANK!
Jubileumcommissie: Klaas Brouwer, voorzitter Tineke Slager, secretaris Yme Braaksma, Douwe Jaap Meinsma, Jan Torensma, Sietske Torensma, en Jan Age Wijma