Nieuwsbrief Gemeente Dongeradeel Jaarwisseling 2016-1017

Net als voorgaande jaren worden een aantal dorpen bezocht voor een overleg met dorpsbelangen, jeugd, politie en de gemeente Dongeradeel. Tijdens deze bezoeken bespreken we de plannen en aandachtspunten voor de aan komende jaarwisseling. Dit jaar zijn de gesprekken in Engwierum, Morra-Lioessens, Hantum, Wierum en Ternaard.

Klik hier voor de Nieuwsbrief jaarwisseling 2016-2017

Vrijwilligers gevraagd voor bestrating rondom de Pannakooi

De vloer van de pannakooi is klaar en nu moet er nog bestrating om heen.
Deze bestaat uit twee rijen tegels op een zandbed.
Om dit te kunnen realiseren worden a.s. zaterdagmorgen 12 november om 8.30 tot ongeveer 12.00 uur vrijwilligers gevraagd om mee te helpen. Ook de jeugd wordt opgeroepen om te komen helpen.
Het werk bestaat hoofdzakelijk uit het zandbed uitvlakken, de tegels aanvoeren en straatwerkzaamheden.

Aanmelden bij:
Leo Mooibroek of Hette Meinema.