Afspraken komende jaarwisseling met gemeente en politie

Op 4 november is er door de gemeente en politie een bezoek gebracht aan Metslawier. Hier is een aantal afspraken gemaakt over de komende jaarwisseling. Het overleg heeft plaatsgevonden, in café Veldzicht, met vertegenwoordigers van Dorpsbelang en met een vertegenwoordiging van de jeugd uit Metslawier.

Contactgegevens Wiebe Rinzema van Gemeentewurk zijn: w.rinzema@gemeentewurk.nl en 06-29564342 of, bgg 14 0519.

Dit zijn de afspraken die gemaakt zijn:

  • Er wordt ook dit jaar weer een feest georganiseerd in een tent op het sportveld. De organisatie heeft een plan gemaakt met een tijdsbestek van 10.00 uur tot 22.00 uur. Organisatie of Dorpsbelang zal de subsidie weer aanvragen. Hierover zal Dorpsbelang nog duidelijkheid geven. Aanvraag kan gedaan worden via de site van de gemeente Dongeradeel. In het jeugdhonk gebeurd verder niks en wat het cafe gaat doen is nog niet bekend.
  • Er wordt carbid geschoten op het sportveld. In verband met aanpassing van het APV artikel (Algemene Plaatselijke Verordening) wil de gemeente graag de gegevens hebben van een contactpersoon. Dit ivm toezending van het aanwijzingsbesluit welke de burgemeester in december gaat nemen.
  • De heer D.W. Dijkstra is weer contactpersoon voor het feest, het carbidschieten en het vreugdevuur (tel. 06-30403638).
  • De jeugd wil graag weer een tweetal vuurtonnen (conform vorig jaar) op het sportveld. Hier zal weer een ontheffing voor worden aangevraagd. Aanvraag kan gedaan worden via de site van de gemeente Dongeradeel. De aanvraag voor een ontheffing moet uiterlijk half november bij de gemeente binnen zijn. Gemeente levert een tweetal vuurtonnen en zand.

Week van de veiligheid in Dantumadiel en Dongeradeel

Een veilige omgeving maak je samen! Dat is de boodschap tijdens ‘De week van de veiligheid’ die de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel organiseren van 23 tot en met 27 november. Samen met de politie en de brandweer worden er allerlei interessante workshops en bijeenkomsten georganiseerd om mensen bewust te maken van veiligheidsrisico’s en om tips te geven wat daar aan gedaan kan worden. U bent van harte welkom, aanmelden van tevoren is niet nodig.

Flyer ex-inbreker Holwerd A5_Oefenen in de wijk_24-11-Anjum

kerstbloemschikken

Op 9 december kerstbloemschikken in het cafe “Veldzicht” aanvang 8 uur
Opgave in het cafe of bij Tetsje Meinema tel. 294161.
De voorbeelden liggen in de zijkamer van het cafe daar ligt ook het opgaveformulier en zijn de
kosten erop gezet.

Stichting Iepenloftspul Mitselwier set útein mei taridings iepenloftspul 2016

Ôfrune sneontemoarn is Stichting Iepenloftspul Mitselwier útein set mei de taridings nei harren tredde iepenloftspul, troch it oerlangje fan it skript “Foarby it Boarkumer fjoer “ skreaun troch Baukje van Hijum, nei it boek fan Durk van der Ploeg.

De Fiskershûskes yn Moddergat wie hjirby een tapaslike lokaasje omt it ferhaal – de ramp mei de fiskersfloat yn 1883 – sich gruttendiels ôfspylit yn dizze omjouwing. Durk van der Ploeg en Baukje van Hijum krigen it skript – ferpakt yn een moai boekwurk – oanbean troch de foarsitter fan de Stichting Ruurd Verbeek.

De útfieringen sille plakfine takomme jier septimber op it ‘Stinzeterrein’, oan de Master fan loanstrjitte yn Mitselwier. De datums binne – ûnder foarbehâld – op 8, 9, 10, 15, 16 en 17 septimber 2016. Oankommende woansdei 18 novimber sil dêr een ynformaasje-audysjejun hâlden wurde yn de grutte seal fan Soarchsintrum “De Skûle “!

By dizzen dan ek een oprop oan spilers, figueranten en fierdere nijsgjirrichen om allegearre nei Mitselwier te kommen. Eltsenien is wolkom fanôf 19.30 oere.

Bestjoer Stichting Iepenloftspul Mitslwier