Braderie 2015

De Braderie commissie is op dit moment druk bezig met de voorbereidingen van de 19-de Braderie die gepland staat op woensdag 26 augustus 2015. Van s’-middags 13.30 uur tot ’s-avonds ca 20.30 uur.
Er hebben zich al weer een redelijk aantal standhouders bij de commissie aangemeld. Het verleden heeft ons geleerd dat er de laatste weken voor de datum dat de braderie wordt gehouden altijd nog een aantal standhouders zich komt melden. Dit is de laatste jaren heel erg afhankelijk van de te verwachten weersomstandigheden. Over het algemeen waren standhouders voorgaande jaren altijd tevreden met de gerealiseerde verkoop te Metslawier. Als commissie voorzien we de standhouders gratis van twee keer een consumptie. Er zal dit jaar wel wat meer ongerief zijn vanwege de riolering werkzaamheden en het in te richten plein voor café Veldzicht. We proberen, in goed overleg met de uitvoerder van Pijnacker uit Kollum, de hinder tot een minimum te beperken.
Ook dit jaar is er voor de jeugd weer de mogelijkheid om hun spulletjes te koop aan te bieden. De commissie wil geen grote huishoudelijk apparaten e.d. via de jeugd te koop aangeboden zien.
De commissie geeft publiciteit aan de braderie door het plaatsen van borden langs diverse wegen in de gemeente Dongeradeel en door het verspreiden van raambiljetten in de ons omringende dorpen, Dokkum, Damwoude en op diverse campings rond het Lauwersmeer.
Zijn er nog dorpsgenoten die een stand willen op de braderie dan kunnen die zich melden bij de heer Sj. Postma. Tel. 06-53198072
We hopen ook dit jaar weer een gezellige braderie te houden met goed weer en een grote publieke opkomst.

De Braderie commissie.