Ecodon. (Energie Coöperatie Dongeradeel)

Beste dorpsbewoners.

Zoals u weet is energie en energie besparing tegenwoordig een hot item. Vele maatregelen kunnen door u getroffen worden om energie te besparen door bijvoorbeeld uw huis te isoleren, zonnepanelen op het dak te leggen, zonneboiler aan te schaffen, etc.

Maar u kunt ook iets voor uw dorp (sgemeenschap) betekenen door over te stappen naar een andere energie leverancier. Wanneer u overstapt naar ECODON als uw energie leverancier dan krijgt het dorp Metslawier daar per jaar € 75,00 per aansluiting voor. De energie prijzen bij Ecodon zijn markt conform en kunnen goed concurreren met de grote jongens zoals bijvoorbeeld Nuon en Eneco.

Dorpsbelang wil na de vakantie alle bewoners persoonlijk gaan benaderen en hun vragen om over te stappen naar Ecodon. Zij vullen met u de benodigde formulieren in. U hoeft hier zelf verder niets meer aan te doen. Wel zou u alvast kunnen opzoeken hoelang uw huidige contract nog loopt.

Loopt dit zeer binnenkort af neem dan contact op met leden van dorpsbelang. Tel. 0519-297972 of 0519-294161

Braderie 2015

De Braderie commissie is op dit moment druk bezig met de voorbereidingen van de 19-de Braderie die gepland staat op woensdag 26 augustus 2015. Van s’-middags 13.30 uur tot ’s-avonds ca 20.30 uur.
Er hebben zich al weer een redelijk aantal standhouders bij de commissie aangemeld. Het verleden heeft ons geleerd dat er de laatste weken voor de datum dat de braderie wordt gehouden altijd nog een aantal standhouders zich komt melden. Dit is de laatste jaren heel erg afhankelijk van de te verwachten weersomstandigheden. Over het algemeen waren standhouders voorgaande jaren altijd tevreden met de gerealiseerde verkoop te Metslawier. Als commissie voorzien we de standhouders gratis van twee keer een consumptie. Er zal dit jaar wel wat meer ongerief zijn vanwege de riolering werkzaamheden en het in te richten plein voor café Veldzicht. We proberen, in goed overleg met de uitvoerder van Pijnacker uit Kollum, de hinder tot een minimum te beperken.
Ook dit jaar is er voor de jeugd weer de mogelijkheid om hun spulletjes te koop aan te bieden. De commissie wil geen grote huishoudelijk apparaten e.d. via de jeugd te koop aangeboden zien.
De commissie geeft publiciteit aan de braderie door het plaatsen van borden langs diverse wegen in de gemeente Dongeradeel en door het verspreiden van raambiljetten in de ons omringende dorpen, Dokkum, Damwoude en op diverse campings rond het Lauwersmeer.
Zijn er nog dorpsgenoten die een stand willen op de braderie dan kunnen die zich melden bij de heer Sj. Postma. Tel. 06-53198072
We hopen ook dit jaar weer een gezellige braderie te houden met goed weer en een grote publieke opkomst.

De Braderie commissie.

Dongeradeel 2030

Sinds een paar maanden is in de gemeente Dongeradeel een Denktank actief, die zich bezig houdt met het CO2 neutraal maken van onze gemeente. Dus geen olie, steenkool of gas meer voor onze energie maar hernieuwbare energie bronnen, zoals zon, wind en water of biogas. Het streven is om dat in het jaar 2030 voor elkaar te hebben. Dat is een heel ambitieus plan en het vraagt de medewerking van alle inwoners van Dongeradeel. Om u op de hoogte te houden van wat er in de denktank bedacht wordt is een website gestart met de naam “Dongeradeel 2030“. U kunt zelf ook met plannen komen, die via de website anderen weer kunnen inspireren.