BOUW MEE AAN DE SIONSBERG

Een gedragen plan van alle betrokkenen.
Vrije inloopavond in de IJsherberg Dokkum.
Op 5 en 6 januari a.s. aanvang 19.00 tot 20.00 uur, 20.00 tot 21.00 uur of 21.00 tot 22.00 uur. ( dus 3 mogelijkheden)
Denk mee over wat nodig is voor een goede zorg in de regio.
Voorlichting/voorbereiding o.l.v. Anke Siegers en Klaas de Jong.
KOMT ALLEN en denk mee.

Dorpsbelang Metslawier

Preekrooster 2015 PKN kerk Metslawier – Niawier

Datum Tijd Kerk Predikant
4-1-2015 9.30 Nij Sion ds. B. v.d. Boon, Surhuizum
11-1-2015 9.30 Rehoboth ds. L. Adema
18-1-2015 9.30 Nij Sion ds. T. Abee
25-1-2015 9.30 Rehoboth ds. L. Adema
1-2-2015 9.30 Rehoboth ds. P. Dijkstra, Grou
8-2-2015 9.30 Nij Sion ds. L. Adema
15-2-2015 9.30 Nij Sion ds. L. Adema
22-2-2015 9.30 Rehoboth ds. R. de Pee, Feanwalden
1-3-2015 9.30 Nij Sion ds. L. Adema
8-3-2015 9.30 Nij Sion Dreamteam
11-3-2015 19.30 Rehoboth ds. L. Adema
15-3-2015 9.30 Nij Sion ds. Neef Kollum
22-3-2015 9.30 Rehoboth ds. L. Adema (m.m.v. catechisanten)
29-3-2015 9.30 Nij Sion ds. J.G. Arensman, Drachten
2-4-2015 19.30 Kleastertsjerke ds. L. Adema
3-4-2015 19.30 Rehoboth ds. L. Adema
5-4-2015 9.30 Rehoboth ds. L. Adema
6-4-2015 9.30 Kleastertsjerke ds. R. Praamsma, Easterein
12-4-2015 9.30 Nij Sion ds. H. Veltman, Almelo
19-4-2015 9.30 Rehoboth ds. L. Adema
26-4-2015 9.30 Nij Sion ds. L. Adema
3-5-2015 9.30 Rehoboth ds. A. Groenendijk-Meindersma Rijnsburg
4-5-2015 19.00 Doarpstsjerke ds. L. Adema
10-5-2015 9.30 Nij Sion Dreamteam
14-5-2015 9.30 De Doarpstsjerke ds. P. Monsma, Krabbendam
17-5-2015 9.30 Rehoboth ds. G. Douma, Beilen
24-5-2015 9.30 Nij Sion ds. L. Adema
31-5-2015 9.30 Feesttent Niawier ds. L. Adema, samen met Dreamteam
7-6-2015 9.30 Nij Sion ds. L. Adema
14-6-2015 9.30 Rehoboth ds. L. Adema
21-6-2015 10.00 Feesttent Metslawier ds. L. Adema
28-6-2015 9.30 Rehoboth ds. L. Adema
5-7-2015 9.30 Kleastertsjerke ds. J.G. Arensman, Drachten
12-7-2015 9.30 De Doarpstsjerke ds. M.J. Koppe, Broeksterwoude
19-7-2015 9.30 Kleastertsjerke ds. A.M. Langhout, Oldeberkoop
26-7-2015 9.30 De Doarpstsjerke ds. T. Abee
2-8-2015 9.30 Kleastertsjerke ds. L. Adema
9-8-2015 9.30 De Doarpstsjerke dhr. L. Blees, Damwoude
16-8-2015 9.30 Kleastertsjerke ds. L. Adema
23-8-2015 9.30 Nij Sion ds. M.J. Koppe, Broeksterwoude
30-8-2015 9.30 Rehoboth ds. L. Adema
6-9-2015 9.30 Nij Sion ds. L. Adema
13-9-2015 9.30 Rehoboth ds. L. Adema
20-9-2015 9.30 Nij Sion ds. J. van Dijk, Dedemsvaart
27-9-2015 9.30 Rehoboth ds. L. Adema
4-10-2015 9.30 Nij Sion ds. L. Adema
11-10-2015 9.30 Rehoboth ds. L. Adema
18-10-2015 9.30 Nij Sion Dreamteam
25-10-2015 9.30 Rehoboth ds. L. Adema
1-11-2015 9.30 Nij Sion ds. W. Veltman, Ee
4-11-2015 19.30 De Doarpstsjerke ds. M.J. Koppe, Broeksterwoude
8-11-2015 9.30 Nij Sion ds. E. van Beesten, Ommen
15-11-2015 9.30 Rehoboth ds. P. Monsma, Krabbendam
22-11-2015 9.30 Rehoboth ds. L. Adema
29-11-2015 9.30 Rehoboth dhr. L. Blees, Damwoude
6-12-2015 9.30 Nij Sion ds. L. Adema
13-12-2015 9.30 Nij Sion ds. L. Adema
20-12-2015 9.30 Rehoboth ds. R. de Pee, Feanwalden
24-12-2015 22.00 Nij Sion ds. P. Dijkstra, Grou
25-12-2015 10.00 Rehoboth ds. L. Adema
26-12-2015 10.00 Rehoboth Kinderkerstfeest
27-12-2015 9.30 Nij Sion ds. R. de Pee, Feanwalden
31-12-2015 19.30 Kleastertsjerke ds. L. Adema

Kerstbomenactie

Dit jaar organiseert Gemeente Dongeradeel de inzameling van kerstbomen op een ander manier dan u van ons gewend bent.

Wij halen de kerstbomen niet meer huis-aan-huis op. Maar u kunt op woensdag 7 januari van 13:00-16:00 uur de kerstboom inleveren op verschillende locaties in de gemeente. De exacte locaties worden op de website en de gemeentepagina bekend gemaakt. Bij de verzamelplekken staan vrijwilligers klaar om de bomen in ontvangst te nemen.

Voor elke ingeleverde boom krijgt u 1 waardebon van € 0,50 (in te leveren bij Top1Toys en 1 lootje (1e prijs €75, 2e prijs €50 en 3e prijs €25). De loten hebben een nummer, bewaar deze goed. De trekking vindt plaats op vrijdag 9 januari.

De winnende loten worden op woensdag 14 januari bekend gemaakt in de NDC .

De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 21 januari 2015 om 15.30 uur in het stadhuis door wethouder Pytsje de Graaf.

Flyer kerstbomenactie

Regio om de tafel voor de Sionsberg

We gaan geschiedenis schrijven!

U kunt als inwoner, zorgverlener of andere betrokkene invloed krijgen op hoe de zorg georganiseerd moet worden in Noordoost-Friesland. Dat is uniek, want normaal gesproken zit u daarvoor niet aan tafel.

Zaterdag 17 januari 2015 is het ‘Sionsbergdag’, schrijf deze datum alvast in uw agenda. Op deze dag wordt namelijk met inwoners, zorgverleners en andere betrokkenen een plan gemaakt voor de nieuwe zorgvoorziening van De Sionsberg.

Op bouwmeeaandesionsberg.nl leest u welke stappen er zijn en hoe u mee kunt doen. Voor alle betrokken partijen – van politiek tot betrokken organisaties – is het nieuw en spannend.

Maar samen met u willen zij werken aan goede zorg dichtbij. Doet u mee? Wij gaan graag met u in gesprek.

Buren Hulp Dienst

Werken aan een aangename, leefbare omgeving

U kunt door omstandigheden, ziekte, een handicap of uw leeftijd (tijdelijk) niet meer alles zelf doen? En u kunt geen beroep doen op huisgenoten, buren of familieleden? De BurenHulpDienst kan dan een uitkomst voor u zijn!

In principe kan iedereen die praktische en eenvoudige hulp nodig heeft bij de BurenHulpDienst aankloppen. Denk aan begeleiding naar arts of ziekenhuis, hulp bij boodschappen, tuinonderhoud, administratie of het bieden van een luisterend oor. De BurenHulpDienst helpt waar mogelijk of weet de weg naar een andere instantie die kan helpen.

Op deze wijze draagt de BurenHulpDienst bij aan een aangename , leefbare woon – en leefomgeving.

Hoe schakelt u de BurenHulpDienst in?

U belt het St. Welzijn Het Bolwerk te Dokkum (tel. 0519-292223). Dit meldpunt noteert uw hulpvraag en geeft die door aan de contactpersonen in uw dorp. Deze zoekt een vrijwilliger die de door u gevraagde hulp kan verlenen.

De hulp die geboden wordt is gratis. Alleen de kosten die de vrijwilliger moet maken moeten worden vergoed (kosten van vervoer, materiaalkosten tijdens het klussen, etc.)

De hulp, die de BurenHulpDienst verleend is van tijdelijke aard. Als de hulp van langere duur blijkt te zijn, zullen wij kontakten leggen met hulpverleningsorganisaties die hiervoor beter zijn ingericht.