Aanpassen openbare verlichting Provinciale wegen

De provincie Fryslan is in het kader van het uitvoeringsplan Duurzame Openbare verlichting Fryslan (2e Batch) bezig met de uitvoering hiervan in onze gemeente.
Dit houdt in dat er nieuwe LED armaturen worden aangebracht voor de oude SOX-verlichting. De Provincie gaat echter ook behoorlijk wat lichtmasten opruimen. Je kunt zien welke lichtmast gaat verdwijnen, doordat deze zijn gemerkt met een rood kruis.

Mochten er vragen of opmerkingen hierover zijn dan kan hiervoor contact opgenomen worden met de projectleider, dhr. J. Hiddenga van de Provincie Fryslân. Tel.nr. 058-29 25 925.
Mailadres www.fryslan.nl/verlichting.

Van de Braderie commissie.

Ter voorbereiding op een dergelijk evenement wordt er door de commissie voor gezorgd dat er een advertentie wordt geplaatst in een landelijk blad voor standhouders. Via de mail worden diverse bladen en kranten geïnformeerd over de datum, de plaats en duur van de te houden braderie. Alle standhouders, die een vorig jaar aanwezig waren, worden schriftelijk benaderd met een inschrijfformulier. Op andere plaatsen, waar een braderie wordt gehouden, wordt aan bepaalde standhouders gevraagd of ze ook geïnteresseerd zijn om naar de braderie te Metslawier te komen. Read more “Van de Braderie commissie.”

Maatschappelijke beursvloer op 7 november 2014

Geachte dorpsgenoten,
Onderstaande uitnodiging heeft Dorppsbelang Metslawier ontvangen met het verzoek om deze door te geven aan alle dorpsgenoten

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor de eerste Maatschappelijke Beursvloer die in onze regio (Dongeradeel en Dantumadeel) georganiseerd wordt!

Wilt u deelnemen met een aanbod van diensten, materialen, kennis en expertise of mensen?
Wilt u met een groep op de NI Doet dagen klussen?
Heeft u expertise die u wilt beschikbaar stellen aan een andere vrijwilligersorganisatie? Of kent u bedrijven of vrijwilligersorganisatie in uw dorp de maatschapelijke ruilbeurs een goed idee vinden en die hier wel aan mee willen werken?
Of heeft u juist een vraag naar één van deze zaken?
Kent u clubjes of verenigingen in uw dorp die wel wat hulp kunnen gebruiken?
Op de beursvloer wordt er in al deze zaken gehandeld met gesloten beurzen.

Wij hopen u te zien op 7 november

Met vriendelijke groeten,
Mea Groenendaal en Reina Hes,
Stichting Welzijn Het Bolwerk,
0519-292223

FUNdag 15 november voor jonge mantelzorgers uit Noordoost Friesland

In Nederland zijn er veel jongeren die opgroeien in gezinnen met een (ernstig of chronisch) zieke ouder, broer of zus. Dit betekent dat zij al op jonge leeftijd flink moeten bijdragen in de huishouding en zorg. Hierdoor hebben deze jongeren in vergelijking met hun leeftijdsgenoten maar weinig tijd voor zichzelf en leuke, ontspannende activiteiten. Fawaka zet zich al 10 jaar in voor deze jongeren!
Wij organiseren daarom weer een leuke FUNdag voor deze jongeren!
Read more “FUNdag 15 november voor jonge mantelzorgers uit Noordoost Friesland”