Ropta Boys 50 jaar

Op woensdag 16 september 2015 bestaat Voetbalvereniging Ropta Boys 50 jaar.
Dat duurt nog een tijdje, maar er is al een jubileum- commissie actief om de festiviteiten rond dit jubileum te organiseren.
Maar hierbij hebben wij ook HULP nodig!
Wij zijn op dit moment vooral op zoek naar contactgegevens van oud-leden. Dus ken jij iemand die lid geweest is van Ropta Boys of ben jij zelf oud-lid, geef dit dan door op het mailadres roptaboys50jaar@outlook.com
Wij ontvangen graag naam, adres, telefoonnummer en mailadres van de betreffende persoon om deze op de hoogte te houden van de festiviteiten.
ALVAST DANK!
Jubileumcommissie: Klaas Brouwer, voorzitter Tineke Slager, secretaris Yme Braaksma, Douwe Jaap Meinsma, Jan Torensma, Sietske Torensma, en Jan Age Wijma

Grasbakken alleen voor gras.

In het zomerseizoen plaats de gemeente Dongeradeel op verschillende plaatsen in de gemeente grasbakken. De grasbakken zijn een extra service voor huishoudens waarvan de GFT container in het maaiseizoen aan de krappe kant is. Daarnaast zijn de grasbakken in het leven geroepen om te kunnen besparen op de verwerkingskosten van gras. Wanneer gras in de GFT container terechtkomt zijn de verwerkingskosten voor de gemeente circa 60 euro/per ton. Bij een aparte verwerking zijn de kosten beduidend lager. Inmiddels zijn de grasbakken weer geplaatst en wordt er goed gebruik van gemaakt.
Read more “Grasbakken alleen voor gras.”