Activiteiten komende tijd Cafe Veldzicht Metslawier

1 maart 2014: Muziekavond met “Vette Jus en Pander” aanvang 21.00 uur entree € 7.50

22 maart 2014: kinderbingo, vanaf 16.00 uur

9 april 2014: paas bloemschikken, aanvang 20.00 uur. Voorbeelden en opgavenformulier liggen vanaf 5 maart in de zijkamer van het Café. Opgeven dot/met 29 maart 2014.

14 apri 2014l: Jaarvergadering Dorpsbelang, aanvang 19.30 uur

26 april 2014: Koningsdag, activiteiten vanaf 15.00 uur, nadere info volgt.

17 mei 2014: voorstelling KRIMP, zie t.z.t. de site voor aanvang/entree en bestelling kaarten ( op is op).

Dorpsklaverjassen 2e vrijdag
Maatklaverjassen laatste vrijdag v.d. maand
Bingo 3e vrijdag van de maand

Campagne “Durf te vragen” en het Kantelingsproject.

De samenleving verandert, de overheid ook. Vanaf 2015 krijgen gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden op gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet. Graag willen wij u informeren over een aantal ontwikkelingen op dit sociaal gebied specifiek voor onze gemeente. Wij willen onze inwoners, maar ook vertegenwoordigers daarvan zoals u, graag meenemen in het proces. Hierbij leggen we u twee ontwikkelingen voor, namelijk de campagne “Durf te vragen” en het Kantelingsproject. Read more “Campagne “Durf te vragen” en het Kantelingsproject.”