Friese energiepremie voor particuliere woningeigenaren

Vanaf 1 november 2013 is er de Friese energiepremie voor particuliere woningeigenaren. Huizenbezitters kunnen tot maximaal € 2.400 krijgen voor energiebesparende maatregelen. De provincie Fryslân wil investeren in woningen die minder energie gebruiken. Dat levert lagere woonlasten op, betekent minder CO2-uitstoot en zorgt voor werkgelegenheid in de bouw. Er is voor de komende drie jaren ruim 11 miljoen euro beschikbaar. De energiepremie wordt gefinancierd uit het programma ‘Wurkje foar Fryslân’.
bron: (http://www.fryslan.nl/9244/friese-energiepremie-voor-woningeigenaren)

Zie voor de informatie op:
http://www.snn.eu/subsidies/subsidieregelingen-particulieren/friese-energiepremie/

Basisschool geeft startsein nieuwe afvalinzameling Metslawier

Vanaf 1 november neemt het dorp Metslawier deel aan een proef, met als doel meer grondstoffen uit het restafval gescheiden in te zamelen. Op vrijdag 18 oktober gaf wethouder Pytsje de Graaf samen met basisschoolkinderen van De Rank het startsein voor de proef. Samen deelden zij de eerste inzamelkratten voor drankenkartons en de zakken voor plastic uit aan bewoners. ’s Ochtends kregen de kinderen een speciale les over afval, dit werd verzorgd door Omrin. De basisschoolkinderen ontvingen voor hun hulp en veiligheid een fluorescerend hesje van de gemeente.

Bewoners van de bebouwde kom van Metslawier worden gevraagd nog bewuster om te gaan met het huishoudelijk afval. Het is namelijk ook de bedoeling om gft-afval, papier, glas en textiel nog beter gescheiden te houden. Voor de begeleiding daarvan worden afvalcoaches van Omrin ingezet. Op deze wijze bevat de grijze container alleeen het restafval dat er ook in thuishoort. Het is daardoor mogelijk om de verwerking van restafval goedkoper en milieuvriendelijker te maken. De gemeente Dongeradeel en dorpsbelang Metslawier hebben als doel 41% minder restafval in te zamelen. De inwoners ontvingen een nieuwe afvalkalender en aanvullende informatie over de proef.
Bewoners die meedoen wordt de container eens per 4 weken geleegd (+ krat/zakken eens per 2 weken). Bewoners die niet meedoen zitten in het normale regiem van eens per 2 weken (net als de rest van de gemeente).

Vanavond beginnen de afvalcoaches al. Ze zijn vanavond en morgenavond bij ons in het dorp en proberen bij alle huishoudens aan te bellen om vragen te beantwoorden en mensen te stimuleren tot goed scheiden.

Omrin heeft de website www.ikbengoedvoor.nl klaar. Hier is ook nog extra informatie te vinden over de proef.

Mocht u geen (of een onvolledig) pakket hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met voorzitter van het dorpsbelang, de heer Hette Meinema, Tel: 0519-29 41 61.

Preekrooster 2014 PKN kerk Metslawier – Niawier

Datum Tijd Kerk Plaats Predikant
12-jan 9.30 u. Nij Sion Niawier Ds. van der Boon
19-jan 9.30 u. Rehoboth Metslawier Ds. J. Koopmans
26-jan 9.30 u. Nij Sion Niawier Ds. L. Adema
2-febr 11.00 u. Rehoboth Metslawier Ds. Keizer
9 febr 9.30 u. Nij Sion Niawier Ds. L. Adema
16 febr 9.30 u. Rehoboth Metslawier dhr. L. Blees Damwoude
23 febr 9.30 u. Nij Sion Niawier Ds. Peersma
2 mrt 9.30 u. Rehoboth Metslawier Ds. L. Adema
9 mrt 9.30 u. Nij Sion Niawier Ds. L. Adema
12 mrt 19.30 u. Kleastertsjerke Niawier Ds. L. Adema
16 mrt 9.30 u. Rehoboth Metslawier Ds. L. Adema
23 mrt 9.30 u. Nij Sion Niawier Ds. A. Groenendijk Meindersma
30 mrt 9.30 u. Rehoboth Metslawier Ds. L. Adema
6 apr 9.30 u. Nij Sion Niawier Ds. L. Adema
13 apr 9.30 u. Rehoboth Metslawier Ds. P. Monsma, Krabbendam
17 apr 19.30 u. Doarpstsjerke Metslawier Ds. L. Adema
18 apr 19.30 u. Kleastertsjerke Niawier Ds. L. Adema
20 apr 9.30 u. Nij Sion Niawier Ds. L. Adema
21 apr 9.30 u. Doarpstsjerke Metslawier Ds. HF de Vries, Ternaard
27 apr 9.30 u. Rehoboth Metslawier Ds. L. Adema
4 mei 9.30 u. Nij Sion Niawier Ds. L. Adema
11 mei 9.30 u. Nij Sion Niawier Ds. G. Wessels, Stiens
18 mei 9.30 u. Rehoboth Metslawier Ds. L. Adema
25 mei 9.30 u. Rehoboth Metslawier geen predikant
29 mei 9.30 u. Kleastertsjerke Niawier Ds. L. Adema
1 jun 9.30 u. Nij Sion Niawier Ds. J.F. Mol Nijega
8 jun 9.30 u. Rehoboth Metslawier Ds. L. Adema
15 jun 9.30 u. Nij Sion Niawier Ds. A. Groenendijk Meindersma
22 jun 9.30 u. Rehoboth Metslawier Dreamteam
29 jun 9.30 u. Nij Sion Niawier Ds. L. Adema
6 jul 9.30 u. Rehoboth Metslawier Ds. A.M. Langhout
13 jul 9.30 u. Kleastertsjerke Niawier Ds. G. Wessels, Stiens
20 jul 9.30 u. Rehoboth Metslawier Ds. J. Glas, Twijzel
27 jul 9.30 u. Kleastertsjerke Niawier Dhr J. Visser, Stiens
3 aug 9.30 u. Rehoboth Metslawier Ds. L. Adema
10 aug 9.30 u. Kleastertsjerke Niawier Ds. L. Adema
17 aug 9.30 u. Rehoboth Metslawier Ds. L. Adema
24 aug 9.30 u. Nij Sion Niawier Ds. L. Blees, Damwoude
31 aug 9.30 u. Rehoboth Metslawier Ds. L. Adema
7 sep 9.30 u. Nij Sion Niawier Ds. L. Adema
14 sep 9.30 u. Nij Sion Niawier Dreamteam
21 sep 9.30 u. Rehoboth Metslawier Ds. A. Bouman, Leeuwarden
28 sep 9.30 u. Nij Sion Niawier Ds. L. Adema
5-okt 9.30 u. Rehoboth Metslawier Ds. L. Adema
12-okt 9.30 u. Nij Sion Niawier Ds. J. Arensman, Drachten
19-okt 9.30 u. Rehoboth Metslawier Ds. L. Adema
26 okt 9.30 u. Nij Sion Niawier Ds. L. Adema
2-nov 9.30 u. Rehoboth Metslawier Ds. G. Douma, Leek
5 nov 19.30 u. Kleastertsjerke Niawier Ds. L. Adema
9-nov 9.30 u. Rehoboth Metslawier Ds. van Dijk
16-nov 9.30 u. Nij Sion Niawier Ds. L. Adema
23-nov 9.30 u. Nij Sion Niawier Ds. L. Adema
30 nov 9.30 u. Rehoboth Metslawier Ds. L. Adema
7 dec 9.30 u. Nij Sion Niawier Ds. L. Adema
14-dec 9.30 u. Rehoboth Metslawier Ds. J. Arensman, Drachten
21-dec 9.30 u. Nij Sion Niawier Ds. L. Adema
24-dec 22.00 u. Rehoboth Metslawier
25-dec 10,00 u. Nij Sion Niawier Ds. L. Adema
26-dec 9.30 u. Nij Sion Niawier kinderkerstfeest
28-dec 9.30 u. Rehoboth Metslawier Ds. J. Glas, Twijzel
31-dec 19.30 u. Doarpstsjerke Metslawier Ds. L. Adema