Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier

Begin mei 2013 is door Dorpsbelang Metslawier/DOM Metslawier een enquête huis aan huis verspreid. Doel van deze enquête is het inzichtelijk maken van de vraag van dorpsbewoners naar middelen om duurzame energie opwekking door de dorpsbewoners zelf of in collectief verband mogelijk te maken, met als resultaat een energie neutraal Metslawier.
Resultaten enquête duurzame energie Metslawier

Veel mensen die geïnteresseerd zijn, bijna 75%, hebben aangegeven belangstelling te hebben voor een informatie avond, waarbij ASN Installaties uitleg zal geven over de mogelijkheden etc.
Deze bijeenkomst zal in het derde kwartaal van 2013 plaatsvinden, waar en datum wordt tijdig bekend gemaakt.

DorpsOntwikkelingsMaatschappij Metslawier
Project Duurzame energie