D.O.M. bezig

DOM bezig 13-2

De eerste aanvragen zijn binnen voor het verfraaien van de woningen. Ook heeft de afdeling bouwzaken van de gemeente Dongeradeel een eerste toets gedaan. Voor de aanvragers positief nieuws want met een aantal aanpassingen hier en daar en een motivatie zijn de aanvragen goedgekeurd en kunnen de mensen aan de slag.

Als u dit leest heeft de vorige keer met de MA een folder gekregen waarop is aangegeven hoe u een subsidie kan aanvragen en of u daarvoor in aanmerking komt.
Inmiddels zij er belangrijke stappen gezet voor het verder uitwerken van het plan om Metslawier zelfvoorzienend te maken voor wat betreft duurzame energie.

Wij komen bij u aan de deur of zijn al geweest om te vragen hoe mee kan doen aan ons gezamenlijke initiatief. Door en voor Metslawier.

Volgende keer meer nieuws van DOM bezig.

Het bestuur.

D.O.M. bezig 13-1

De lokale DOM te Metslawier is druk bezig met het uitwerken van de ideeën die zijn verzameld op de bijeenkomst in Café ’Veldzicht van vorig jaar.
In de tussentijd zijn veel onderwerpen opgestart en sommige hebben reeds resultaat.
Zo is er door een aantal inwoners een subsidie aanvraag ingediend voor het verfraaien van de gevel en het schilderen van het huis.

Ook is opnieuw aandacht gevaagd voor realisatie van het plein voor Café’ Veldzicht.
Naast uw DOM moet ook de gemeente Dongeradeel hier een rol in gaan vervullen.
De veranderingen op de manege het toekomstige evenementen terrein hebben niet direct te maken met de DOM maar zijn een voorbeeld van de toekomstige functies.

Volgende keer meer nieuws van DOM bezig.

Het bestuur.