Nieuws van de groencommissie

Beste BOSBROEDERS,

De tijd glijdt als een schaduw heen. Nog maar pas geleden, laat in het vorige jaar, zijn we bezig geweest met ons bos en nu staat er al weer een nieuwe doe-dag te wenken.
Allereerst alsnog de beste wensen voor 2013.
Wat ons boven het hoofd hangt, willen (hoeven) we niet te weten. Wat ons te doen staat in ons Bosbroederschap weten we wel exact: “Werken aan de verfraaiing en het onderhoud van onze dorpsbossen, voor nu, maar vooral voor de toekomst”.
Veel van onze dorpsgenoten vinden dat de groencommissie, en in haar zog de Bosbroeders, te rigoureus bezig is. In hun beleving wordt er te veel weggezaagd of anders gezegd onze bossen worden te kaal nadat de Bosbroeders er geweest zijn.
Het lijkt een dooddoener om te zeggen dat de tijd het zal leren. Read more “Nieuws van de groencommissie”