Nieuws van de bosbroeders

Goede voornemens waren er voldoende aan het eind van seizoen 2011/2012.
Ik zou jullie berichten als er iets was, foto’s toesturen en weet ik wat nog meer. Niets van gekomen. Dat was eind februari 2012 en nu is het begin november 2012. Dus zes maanden verder en staan we nu voor een, voor ons, nieuw bos – doe seizoen.

Wij hebben vier doedagen gepland. Als het zo genaaid wordt als het geknipt is zijn voor ons als bosbroeders de volgende dagen gereserveerd in de Metslawierster Bossen. In 2012 is die 24 november en 22 december en in 2013 op 12 januari en 26 januari. Wij verzoeken u deze dagen alvast te reserveren.

Er liggen dan voldoende activiteiten voor ons in het verschiet. Allereerst moeten we de kastanjes nog verder vrijstellen. Met dat vrijstellen zijn we elf jaar geleden onze activiteiten begonnen. Maar ook andere solitaire bomen dienen nodig vrijgesteld te worden, daar ze anders niet hun volle wasdom kunnen komen.

Vooral gaat dan om een zestal bomen rond de vijver, die zoals de wandelaar, die de laatste weken in het bos geweest is heeft kunnen constateren, (bijna)geheel ”geslat” is en daardoor weer de plaats is, waar een vijver in een bos voor bedoeld is, een drinkplaats voor de bewoners van het bos. Met name gaat het om het zestal dat de vijver op afstand omsluit. Vier platanen, twee ten Z.W. en twee ten Z.O. van de vijver. Voorts twee beuken ten N.O. en twee Hollandse linden ten N.W. van de vijver. We hebben even gedacht dat het, de in ons land zeldzaam voorkomende, Winter linden waren. Bij de determinatie bleek dat niet het geval te zijn.

Zo langzamerhand krijgen wij in de gaten dat de bedenker van de structuur van het bos in Metslawier, zowel qua vorm als inhoud een gestalte aan het bos gegeven heeft, waar wij als inwoners van Metslawier trots op kunnen zijn en van kunnen genieten. Wat was het plan? Waarom een Platanenbos? Later hierover wellicht meer.

Nu eerst het heden. Op zaterdag 24 november a.s. is het dus echt weer zover. Het bosbroederschap gaat zich dan opnieuw met het onderhoud c.q. de verfraaiing van onze dorpsbossen bezighouden. Wij nodigen u uit om deze dag met ons om 8.30 uur te beginnen met koffie in “’t Wier” aan de Singel te Metslawier. Onze commissaris Dhr. J. Streekstra zal daar o.a. uitleg geven van wat er die dag staat te gebeuren.

De dagindeling ziet er verder als volgt uit:
Na de instructie gaan we aan de slag in het bos. Rond 10.30 uur onderbreken we voor koffie en zullen na afloop van onze werkzaamheden de dag afsluiten zoals we dat gewend zijn, met een snert – lunch in “’t Wier”.

R.K.Reinders
Groencomissie Metslawier
Secretariaat Roptawei 42
Tel: 0519241491 / 0612295109
Email rk.reinders@knid.nl