Nieuws Dorpsverkenning Metslawier.

Nieuws Dorpsverkenning Metslawier.

Onder regie van Dorpsbelang wordt gewerkt aan de dorpsverkenning voor Metslawier. Deze dorpsverkenning is onderdeel van het Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel. Het experiment wil bereiken dat ook in een veranderende wereld de leefbaarheid in dorpskernen behouden en waar mogelijk versterkt kan worden.
De 4 dorpen met een beschermd dorpsgezicht Ee, Metslawier, Holwerd en Paesens- Moddergat zijn binnen de gemeente koplopers. Het is de bedoeling dat de werkwijze van het experiment een voorbeeld zal zijn voor de andere dorpen in Dongeradeel. Read more “Nieuws Dorpsverkenning Metslawier.”