Gebruik gemeentelijke zoutbak in ons dorp.

Zoals wellicht bij u als inwoner van Metslawier bekend staat er achter de boerderij van
G. Sinnema een gemeentelijke zoutbak.
De gemeente zal ook dit jaar weer voor bevoorrading van zout zorgen.

Voor de uitgifte van zout zijn door de gemeente de onderstaande “spelregels”opgesteld, reden hiervoor is dat in de afgelopen winterperiode is geconstateerd dat er oneigenlijk gebruik is gemaakt, soms werden hoeveelheden zout opgehaald voor particulier erf etc.

Door de aanstelling van een sleutelhouder voor de bak in ons dorp is de gemeente bereid om zout te leveren.
Als sleutelhouder is door dorpsbelang/gemeente aangewezen:
Jelle Streekstra, B. Bekkerstrjitte 24 ( tel. 241502).

Hij kan worden benaderd voor uitgifte van zout in de komende winterperiode voor onderstaande criteria:
– toegangspaden sporthal, sportaccommodatie, verenigingsgebouwen, kerken
– nabij bushalte’s
– stegen/paden in de beschermde dorpskern

Dus niet voor particulier eigendom en voor particulier gebruik.

Bestuur Dorpsbelang.