Koningsdag

Zaterdag 26 april is het voor het eerst Koningsdag, dit moeten we natuurlijk vieren! U bent van harte welkom in Jeugdhonk de Oarin, koffie met gebak staan voor u klaar om 9.00 uur
De jaarlijkse bloemetjes verkoop start ook om 9.00 uur.
Voor de kinderen is er een springkussen.
Tot ziens op 26 april

MK Sjoelen

Op zaterdag 12 april 2014 organiseert Café Veldzicht weer het
MK SJOELEN
(Metslawjister Kampioenschap)
Voor jong en oud !!!!!
Aanvang: 17.00 uur
Inleg: € 2,00 p.p

Opgave via onderstaand strookje:


Deelnemer(S) MK Sjoelen …………………………………………………
…………………………………………………………………………….

Dit strookje graag voor 10 april 2014 inleveren bij café Veldzicht of bij Wessel Meinsma op
De Pelfinne 4. Betaling van de inleg kan op de dag zelf!

Ropta Boys 50 jaar

Op woensdag 16 september 2015 bestaat Voetbalvereniging Ropta Boys 50 jaar.
Dat duurt nog een tijdje, maar er is al een jubileum- commissie actief om de festiviteiten rond dit jubileum te organiseren.
Maar hierbij hebben wij ook HULP nodig!
Wij zijn op dit moment vooral op zoek naar contactgegevens van oud-leden. Dus ken jij iemand die lid geweest is van Ropta Boys of ben jij zelf oud-lid, geef dit dan door op het mailadres roptaboys50jaar@outlook.com
Wij ontvangen graag naam, adres, telefoonnummer en mailadres van de betreffende persoon om deze op de hoogte te houden van de festiviteiten.
ALVAST DANK!
Jubileumcommissie: Klaas Brouwer, voorzitter Tineke Slager, secretaris Yme Braaksma, Douwe Jaap Meinsma, Jan Torensma, Sietske Torensma, en Jan Age Wijma

Jaarvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelang Metslawier

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelang Metslawier, welke zal worden gehouden op:
maandag 14 april 2014 om 19.30 uur
in Café Veldzicht.

Ook dorpsgenoten die nog geen lid zijn, zijn van harte welkom.

Agenda jaarvergadering 2014

Grasbakken alleen voor gras.

In het zomerseizoen plaats de gemeente Dongeradeel op verschillende plaatsen in de gemeente grasbakken. De grasbakken zijn een extra service voor huishoudens waarvan de GFT container in het maaiseizoen aan de krappe kant is. Daarnaast zijn de grasbakken in het leven geroepen om te kunnen besparen op de verwerkingskosten van gras. Wanneer gras in de GFT container terechtkomt zijn de verwerkingskosten voor de gemeente circa 60 euro/per ton. Bij een aparte verwerking zijn de kosten beduidend lager. Inmiddels zijn de grasbakken weer geplaatst en wordt er goed gebruik van gemaakt.
Lees verder »

Kranslegging bij het herdenkingsmonument

15 april 2014 kranslegging door de Chr. Basisschool de Rank en de Gemeente Dongeradeel bij het herdenkingsmonument aan de B. Bekkerstrjitte
Om ongeveer 19.30 uur
U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.!

Metslawier Aktief nummer 1 maart 2014

MA nummer 1 maart 2014

Oudere berichten «