informatieavond Watervleermuizen op 26 augustus a.s.

Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier huisvest de grootste kolonie watervleermuizen van Nederland en wil graag het verhaal over de vleermuis vertellen. Dit willen we doen d.m.v. een lezing en excursie in en om het Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier tijdens de nacht van de vleermuis op 26 augustus. Aansluitend gaan we met een batdetector op pad. Read the rest of this entry »

Beknopt jaaroverzicht 2015 Thûs Wonen

2015 was voor Thús Wonen een enerverend jaar, vol mooie ontwikkelingen. Dat is de reden dat we u – ook al zijn we inmiddels al een half jaar verder – graag in vogelvlucht meenemen door de highlights van 2015.

Klik hier voor het beknopt jaaroverzicht 2015

Tijdelijk meer huurwoningen beschikbaar

De wereld staat niet stil, onze omgeving verandert steeds. Politieke keuzes, nieuwe wet- en regelgeving en vernieuwde inzichten zorgen ervoor dat we als corporatie moeten blijven inspelen op wat er om ons heen gebeurt. Thús Wonen heeft haar koers bepaald, de omstandigheden bepalen echter de snelheid en welke wegen we moeten bewandelen.
Op dit moment loopt de vraag naar sociale huurwoningen op. Dit heeft deels te maken met de opdracht van de Rijksoverheid om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. In totaal moeten de Friese gemeenten dit jaar nog 1090 vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. Deze taakstelling van de overheid vraagt om een tijdelijke aanpassing van onze koers. Op dit moment kan Thús Wonen nog voldoen aan de taakstelling, met het toenemen van het aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning wordt dit in de nabije toekomst steeds moeilijker.
Daarbij komt dat Thús Wonen actief is met het vernieuwen van woningen, door sloop met vervangende nieuwbouw. De huurders van een te slopen woning hebben voorrang bij het zoeken naar vervangende woonruimte. Dit verhoogt de druk op vrijkomende woningen en kan leiden tot oplopende wachttijden voor andere woningzoekenden.
Om de druk die nu ontstaat voor een deel op te lossen, is er besloten om de verkoop van woningen voorlopig stop te zetten. Jaarlijks verkoopt Thús Wonen ongeveer 25 huurwoningen. Vrijkomende woningen met een verkooplabel worden met ingang van 1 juli, weer als sociale huurwoning via de website www.thuswonen.nl beschikbaar gesteld aan alle woningzoekenden.
Deze maatregel alleen zal naar verwachting niet voldoende zijn om de vluchtelingen met een verblijfsvergunning binnen onze gemeenten op te vangen. Om in de nabije toekomst ook aan de taakstelling van de Rijksoverheid te kunnen voldoen, beraden de gemeenten zich in overleg met de corporatie op andere mogelijkheden zoals het beschikbaar stellen van leegstaande gemeentelijke panden.
Thús Wonen neemt met het tijdelijk stopzetten van de verkoop van huurwoningen haar verantwoordelijkheid als sociale verhuurder.

Braderie Metslawier

Op woensdag 24 augustus 2016 vanaf ’s-middags 13.30 uur is het weer zover. De Skûlestrjitte en de Stationswei staan dan weer helemaal vol met kraampjes met allerlei handelswaar. Ook kan men er weer terecht voor heerlijke oliebollen, kip aan het spit, frites en snacks etc.
Voor dit jaar hopen we dat de weergoden ons weer net zo goed gezind zullen zijn als de vorige keer. Al met al weer een gezellig gebeuren en hopelijk veel mensen uit Metslawier en wijde omgeving. Ook voor de nog aanwezige toeristen is het volop genieten. Tot ziens op woensdag 24 augustus 2016.

Opgeven kan tot 1 augustus bij de secretaris:
Sj. Postma
M fan Loanstrjitte 19
9123 JN Metslawier
tel. 06-53198072
e-mail: sj.postma@inter.nl.net

Thús Wonen alleen voor huurders met een smalle beurs

De overheid heeft de regels voor het krijgen van een sociale huurwoning veranderd. Alle woningcorporaties moeten zich hieraan houden. Dit betekent dat vrijkomende sociale huurwoningen vooral moeten worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen tot maximaal € 35.739.
Wat is er veranderd?
Woningzoekenden met een (gezamenlijk) inkomen boven € 35.739 komen bijna niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Een corporatie mag tot twintig procent van het aantal vrijkomende woningen per jaar nog toewijzen aan een woningzoekende met een inkomen boven deze gestelde inkomensgrens:
• Maximaal 10% van de woningen toewijzen aan woningzoekenden met een inkomen van € 35.739 tot € 39.874;
• Maximaal 10% van de woningen vrij toewijzen, met voorrang voor urgenten (bijvoorbeeld WMO of in verband met sloop). Read the rest of this entry »

STRATENVOLLEYBALTOERNOOI + EEN SFEERVOLLE BARBECUE

Zaterdagmiddag 11 juni 2016 organiseren we het STRATENVOLLEYBALTOERNOOI + EEN SFEERVOLLE BARBECUE voor iedereen op het sportterrein. Ook niet volleyballers zijn van harte welkom. Om 17.00 uur is de barbecue aanwezig!! Het team met de leukste mascotte wint een prijs!! Opgeven kan via contactpersoon/ bestuur buurtvereniging! Vanaf 16.00 uur beginnen we met het stratenvolleybaltoernooi!!

Affiche volleybaltoernooi 2016

Hoofdklasse kaatswedstrijd in Niawier

Zaterdag 4 juni organiseert kaatsvereniging De Trije Doarpen in Niawier een heren hoofdklasse wedstrijd. Aanvang 12.00 uur.

Deze dag hebben we nog keurmeesters nodig, wilt u keurmeester zijn deze dag?
Graag aanmelden via h.m.k.wiersma@knid.nl

Older posts «