Onjuiste data afvalkalender

Op de afvalkalender zijn voor de inzameling van de grijze container verkeerde data vermeldt voor de inzamelingvan de grijze container in de maanden oktober, novemberen december. De juiste data zijn donderdag 9 oktober, donderdag 6 november en donderdag 4 december.

FUNdag 15 november voor jonge mantelzorgers uit Noordoost Friesland

In Nederland zijn er veel jongeren die opgroeien in gezinnen met een (ernstig of chronisch) zieke ouder, broer of zus. Dit betekent dat zij al op jonge leeftijd flink moeten bijdragen in de huishouding en zorg. Hierdoor hebben deze jongeren in vergelijking met hun leeftijdsgenoten maar weinig tijd voor zichzelf en leuke, ontspannende activiteiten. Fawaka zet zich al 10 jaar in voor deze jongeren!
Wij organiseren daarom weer een leuke FUNdag voor deze jongeren!
Read the rest of this entry »

Metslawier Aktief nummer 3 september 2014

MA september 2014

Stichting Doarpsstjerke Metslawier

Sinds enkele maanden is de stichting Doarpstsjerke Metslawier een feit. Na jaren van voorbereiding zijn de handtekeningen gezet en kunnen de commissie leden zich nu formeel bestuur noemen van de stichting.
Read the rest of this entry »

Voetbalvereniging Ropta Boys 50 jaar

Op woensdag 16 september 2015 bestaat Voetbalvereniging Ropta Boys 50 jaar
Dat duurt nog een tijdje, maar er is al een jubileum-commissie actief om de festiviteiten rond dit jubileum te organiseren.
Maar hierbij hebben wij ook HULP nodig!
Wij zijn op dit moment vooral op zoek naar contactgegevens van oud-leden. Dus ken jij iemand die lid geweest is van Ropta Boys of ben jij zelf oud-lid, geef dit dan door op het mailadres roptaboys50jaar@outlook.com
Wij ontvangen graag naam, adres, telefoonnummer en mailadres van de betreffende persoon om deze op de hoogte te houden van de festiviteiten.
ALVAST DANK!

Nieuws van “Actie Comité Roemenië”

In Mei j.l. is er weer een vrachtauto met spullen vertrokken naar Roemenie. Vooraf hebben er veel dorpsgenoten mee geholpen met verzamelen, inpakken en laden van de vrachtauto. De chauffeurs hebben een goede reis gehad en alle spullen zijn in Buza en Apoldu de Sus aan gekomen waar ze worden verdeeld onder de bevolking die het nodig hebben. Vooral van Boukje Prins in Apoldu de Sus begrijpen we dat er onder de bevolking nog steeds groepen zijn die onze hulp dringend nodig hebben. Boukje Prins is in apoldu de Sus een soort weggeef winkeltje begonnen. Verschillende spullen worden tegen een klein bedrag verkocht of uitgedeeld. Van het geld wat dit oplevert wordt in overleg met de plaatselijke winkels bonnen gemaakt voor levensmiddelen. ( geen alcohol of tabak) die dan worden gegeven aan gezinnen die geen inkomen meer hebben. Op deze wijze hebben ze afgelopen winter verschillende gezinnen kunnen helpen aan eten. Read the rest of this entry »

Energie voor en door de dorpen en wijken van Dongeradeel

De Energie Coöperatie ECODon is opgericht om de inwoners en organisaties van de dorpen, buurten en wijken van Dongeradeel in staat te stellen:
hun eigen duurzame energie op te wekken, individueel, maar vooral ook samen;
groene stroom en CO2-gecompenseerd gas in te kopen voor een fatsoenlijke prijs;
de winst lokaal te investeren in lokale duurzame en/of sociale projecten.

ECODon wil initiatieven in dorpen, buurten en wijken stimuleren en faciliteren, maar vooral leden in staat stellen om eigen duurzame energie op te wekken, ook als zij dit niet op hun eigen huis of bedrijf kunnen doen.

Voor meer informatie ga hier na de website van de ECODon

Older posts «