BOUW MEE AAN DE SIONSBERG

Een gedragen plan van alle betrokkenen.
Vrije inloopavond in de IJsherberg Dokkum.
Op 5 en 6 januari a.s. aanvang 19.00 tot 20.00 uur, 20.00 tot 21.00 uur of 21.00 tot 22.00 uur. ( dus 3 mogelijkheden)
Denk mee over wat nodig is voor een goede zorg in de regio.
Voorlichting/voorbereiding o.l.v. Anke Siegers en Klaas de Jong.
KOMT ALLEN en denk mee.

Dorpsbelang Metslawier

Kerstbomenactie

Dit jaar organiseert Gemeente Dongeradeel de inzameling van kerstbomen op een ander manier dan u van ons gewend bent.

Wij halen de kerstbomen niet meer huis-aan-huis op. Maar u kunt op woensdag 7 januari van 13:00-16:00 uur de kerstboom inleveren op verschillende locaties in de gemeente. De exacte locaties worden op de website en de gemeentepagina bekend gemaakt. Bij de verzamelplekken staan vrijwilligers klaar om de bomen in ontvangst te nemen.

Voor elke ingeleverde boom krijgt u 1 waardebon van € 0,50 (in te leveren bij Top1Toys en 1 lootje (1e prijs €75, 2e prijs €50 en 3e prijs €25). De loten hebben een nummer, bewaar deze goed. De trekking vindt plaats op vrijdag 9 januari.

De winnende loten worden op woensdag 14 januari bekend gemaakt in de NDC .

De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 21 januari 2015 om 15.30 uur in het stadhuis door wethouder Pytsje de Graaf.

Flyer kerstbomenactie

Gelegenheid tot overdenking met live harpmuziek in kaarslicht

December: een maand vol bezoekjes en feesten, cadeaus en lekker met zijn allen eten. Soms krijg je wel eens het gevoel dat je zo druk bent met eten en gezellig zijn, dat de essentie van kerst helemaal aan je voorbij gaat. Een moment van bezinning of overdenking, een kaarsje aansteken voor iemand die je tijdens deze dagen mist kan dan een welkome aanvulling zijn op deze dagen.

Op tweede kerstdag wordt hier in de kerk van Jouswier gelegenheid voor gegeven. Verlicht door fakkels buiten en kaarslicht binnen zal het kerkje in eenvoudige feestelijke kerststemming zijn. Op de achtergrond zal live harpmuziek worden gespeeld.

Kom dus op tweede kerstdag langs bij de Petruskerk van Jouswier, vrij toegankelijk van 15.30 tot 17.30 uur. U bent van harte welkom.

Organisatie door Commissie Alde Fryske Tsjerken Eastrum en Jouswier

Regio om de tafel voor de Sionsberg

We gaan geschiedenis schrijven!

U kunt als inwoner, zorgverlener of andere betrokkene invloed krijgen op hoe de zorg georganiseerd moet worden in Noordoost-Friesland. Dat is uniek, want normaal gesproken zit u daarvoor niet aan tafel.

Zaterdag 17 januari 2015 is het ‘Sionsbergdag’, schrijf deze datum alvast in uw agenda. Op deze dag wordt namelijk met inwoners, zorgverleners en andere betrokkenen een plan gemaakt voor de nieuwe zorgvoorziening van De Sionsberg.

Op bouwmeeaandesionsberg.nl leest u welke stappen er zijn en hoe u mee kunt doen. Voor alle betrokken partijen – van politiek tot betrokken organisaties – is het nieuw en spannend.

Maar samen met u willen zij werken aan goede zorg dichtbij. Doet u mee? Wij gaan graag met u in gesprek.

Buren Hulp Dienst

Werken aan een aangename, leefbare omgeving

U kunt door omstandigheden, ziekte, een handicap of uw leeftijd (tijdelijk) niet meer alles zelf doen? En u kunt geen beroep doen op huisgenoten, buren of familieleden? De BurenHulpDienst kan dan een uitkomst voor u zijn!

In principe kan iedereen die praktische en eenvoudige hulp nodig heeft bij de BurenHulpDienst aankloppen. Denk aan begeleiding naar arts of ziekenhuis, hulp bij boodschappen, tuinonderhoud, administratie of het bieden van een luisterend oor. De BurenHulpDienst helpt waar mogelijk of weet de weg naar een andere instantie die kan helpen.

Op deze wijze draagt de BurenHulpDienst bij aan een aangename , leefbare woon – en leefomgeving.

Hoe schakelt u de BurenHulpDienst in?

U belt het St. Welzijn Het Bolwerk te Dokkum (tel. 0519-292223). Dit meldpunt noteert uw hulpvraag en geeft die door aan de contactpersonen in uw dorp. Deze zoekt een vrijwilliger die de door u gevraagde hulp kan verlenen.

De hulp die geboden wordt is gratis. Alleen de kosten die de vrijwilliger moet maken moeten worden vergoed (kosten van vervoer, materiaalkosten tijdens het klussen, etc.)

De hulp, die de BurenHulpDienst verleend is van tijdelijke aard. Als de hulp van langere duur blijkt te zijn, zullen wij kontakten leggen met hulpverleningsorganisaties die hiervoor beter zijn ingericht.

Darttoernooi Metslawier

Zaterdag 27 december is vanaf 17.00 gesloten Darttoernooi Veldzicht Metslawier.

Inschrijving v.a. 16.00 uur
Kosten € 5,–
Minimale leeftijd voor deelname 16 jaar.

Klik hier voor de flyer Darttoernooi-Metslawier

Contactpersonen buurten i.v.m. dorpsfeest 2015

Hallo dorpsgenoten,

Graag zouden wij mail-adressen ontvangen van de contactpersonen van elke buurt, zodat wij informatie over het dorpsfeest naar jullie toe kunnen sturen.
De mailadressen kunnen worden doorgegeven aan: mvisser@knid.nl

Alvast bedankt,
de Feestcommissie

Older posts «