Contactpersonen buurten i.v.m. dorpsfeest 2015

Hallo dorpsgenoten,

Graag zouden wij mail-adressen ontvangen van de contactpersonen van elke buurt, zodat wij informatie over het dorpsfeest naar jullie toe kunnen sturen.
De mailadressen kunnen worden doorgegeven aan: mvisser@knid.nl

Alvast bedankt,
de Feestcommissie

Onderzoek naar voorzieningen in Noordoost Fryslân

Minder inwoners, meer ouderen, minder jongeren, minder huishoudens

De samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân en de provincie doen onderzoek naar voorzieningen in de regio en vragen inwoners om mee te denken.

De komende jaren verandert de bevolkingssamenstelling van Noordoost Fryslân: minder inwoners, minder jongeren en meer ouderen. Dat heeft gevolgen voor scholen en sportvoorzieningen. Maar het betekent ook dat er meer zorg nodig is en dat die zorg anders georganiseerd moet worden. Woningen kunnen worden aangepast om er langer zelfstandig te blijven wonen. En moeten we iets doen met scholen als het aantal leerlingen (te) klein wordt? Allemaal vragen waar de samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân én de provincie de mening van inwoners over willen horen. Read the rest of this entry »

Nieuwsbrief jaarwisseling 2014-2015

Net als voorgaande jaren worden een aantal dorpen bezocht voor een overleg met dorpsbelangen, jeugd, politie en de gemeente Dongeradeel. Tijdens deze bezoeken bespreken we de plannen en aandachtspunten voor de aan komende jaarwisseling. Dit jaar bezochten we Anjum, Ee, Metslawier, Morra/Lioessens, Nes, Ternaard, Wierum en Engwierum. In deze nieuwsbrief brengen wij enkele van de besproken onderwerpen onder de aandacht.

Hieronder de link naar de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief Jaarwisseling 2014-2015

Flyer met tips voor het afsteken van vuurwerk

klik hier voor de flyer tips vuurwerk

Uitnodiging voor alle inwoners van Metslawier.

De DOM (Dorpspntwikkelingsmaatschappij Metslawier) is de afgelopend jaar bezig geweest met diverse projecten en wil u hierover informeren en uw mening vragen over verschillenden punten.
Daarom willen wij u uitnodigen op:
Datum: woensdag 26 november
Tijdstip: 19:30 uur
Plaats: Café Veldzicht.

Flyer uitnodiging 26-11-14

Oliebollenactie Stichting “Actie Comité Roemenië”

In december komen wij weer bij u langs met een bestellijst voor oliebollen. Ook dit jaar kunt u weer oliebollen bestellen met of zonder krenten. De oliebollen zijn net als voorgaande jaren weer van hoogwaardige kwaliteit. Bak zelf dus geen oliebollen, maar steun onze stichting door oliebollen te bestellen. Een gift is natuurlijk ook van harte welkom.
We hopen met deze actie weer geld binnen te krijgen voor een volgende goederen transport naar Roemenië.

KERSTBLOEMSCHIKKEN

In cafe Veldzicht
Datum: 10 december 2014
Aanvang: 20.00 uur
Opgave: tot en met 29 november 2014
Op aanmeldingsformulier zijkamer Café
Of aan de bar en bij Tetsje Meinema telefoon 294161

Voorbeelden van de te maken bloemstukken liggen in de zijkamer bij het aanmeldingsformulier

Older posts «